Clasa a doua Matematică și explorarea mediului clasa a doua

Numerele naturale de la 0 la 100. Joc didactic

Pornind de la textul ”Balada unui greier mic” de George Topârceanu (studiat la comunicare în limba română) am creat pentru lecția Numerele naturale de la 0 la 100 un joc didactic ce va fi descris în cele ce urmează.

Numerele de la 0 la 100.

Într-o lecție anterioară ne-am reamintim din clasa întâi și am exersat scrierea și citirea acestor numere, reprezentarea lor prin simboluri, descompunerea numerelor în zeci și unități, identificarea vecinilor unui număr. În scopul verificării și totodată al consolidării acestor cunoștințe am creat un joc didactic care poate folosit și la predarea/consolidarea celorlalte noțiuni referitoare la numerele naturale (numere pare, impare, comparare, ordonare etc.)

Numerele naturale de la 0 la 100. Joc didactic

Greierașul a luat exemplul furnicii și și-a strâns provizii pentru iarnă. Noi trebuie să îl ajutăm să își așeze boabele pe rafturile din cămară. În prima parte a jocului lucrăm cu cerculețe ce reprezintă boabele și pe care sunt scrise câteva numere de la 0 la 100, iar pe spate sarcini de lucru pe modelul metodei cadranelor.

Numerele de la 0 la 100 -Fișă de lucru 1
Fișă de lucru 1

Este momentul în care se reactualizează cele învățate în lecția anterioară:
– Scrierea numărului cu litere
– Reprezentarea numărului prin desen (zecile cu triunghiuri roșii, unitățile cu buline albastre)
– Descompunerea numărului în zeci și unități
– Vecinii numărului

Pe spatele fiecărei buline se scrie câte un număr astfel ales încât să răspundă sarcinilor din partea a doua a jocului. Sarcinile pot fi rezolvate individual, în pereche sau în echipă.
După finalizarea sarcinilor, jocul se va desfășura frontal.

Numerele naturale de la 0 la 100. Partea a doua a jocului

Întâi se verifică modul în care copiii/perechile/echipele au rezolvat sarcinile primite. Urmează aranjarea pe rafturile cămării în funcție de cerințele greierașului. E momentul în care, la tablă, vom realiza, câteva exerciții de comparare, ordonare, grupare a numerelor pare, respectiv impare.

Fiecare bulină va fi prinsă pe tablă cu magnet, astfel încât, în funcție de sarcina de lucru, bulinele să poată fi mutate cu ușurință. Spre exemplu, pentru identificarea numerelor pare și impare se împarte tabla în două și se pun numerele pare în stânga, cele pare în dreapta. A doua sarcină poate fi ordonarea crescătoare a numerelor pare și descrescătoare a celor impare. O altă sarcină poată fi identificarea numerelor în funcție de anumite criterii (exemplu: găsește numărul care a are cifra zecilor 3 și cea a unităților cu 5 mai mare decât cifra unităților). Pentru compararea numerelor se pot așeza bulinele în perechi, iar între ele va fi scris semnul corespunzător.

La finalul jocului vom desena sau vom lipi o imagine cu greierașul fericit că a reușit să-și strângă proviziile pentru iarnă.

Numerele naturale de la 0 la 100. Fișă de lucru

Numerele naturale de la 0 la 100-Fișă de lucru 2
Fișă de lucru 2

Această fișă poate fi folosită pentru consolidarea sau verificarea cunoștințelor și deprinderilor referitoare la numerele de la 0 la 100 sau ca temă pentru acasă.

Fișa cuprinde patru exerciții cu următoarele sarcini de lucru:

  • scrierea numerelor respectând cerințele date;
  • identificarea vecinilor unor numere;
  • descoperirea regulii și continuarea șirurilor cu numere corespunzătoare;
  • ordonarea descrescătoare a unor numere, identificarea numerelor pare și impare, rotunjirea la zeci a numerelor.

Fișele pot fi descărcate dând click pe fiecare dintre ele. Dacă v-au plăcut ideile și materialele și doriți să le aplicați la clasă, vă doresc spor la lucru!