Clasa a doua Matematică și explorarea mediului clasa a doua

Adunarea și scăderea numerelor naturale cu trecere peste ordinul unităților

Pentru adunarea și scăderea numerelor naturale cu trecere peste ordinul unităților am folosit pe parcursul lecțiilor câteva fișe de lucru. Acestea pot fi descărcate din documentul de la finalul articolului. După cum se observă din descrierea de mai jos, în conceperea lor am ținut cont de temele abordate la comunicare în limba română. Cu toate acestea, ele pot fi folosite fără a stabili vreo legătură cu un text sau cu o temă anume.

Calculăm și ne jucăm!

Am folosit acestă fișa în ziua în care la comunicare în limba română am vorbit despre descrierea unui obiect – jucăria preferată. Fișa a fost rezolvată individual, sub formă de concurs. Conține 13 probleme care aduc în atenția copiilor terminologia matematică specifică operațiilor de adunare și de scădere.

Adunări și scăderi
Adunări și scăderi

Fișa poate fi folosită pentru consolidare sau evaluare și include și un exercițiu de autoevaluare. În stânga foii sunt scrise cele treisprezece probleme, iar în dreapta există spațiu pentru rezolvare. Tot în dreapta foii există o listă cu rezultatele ce pot fi obținute în urma calculelor. După fiecare problemă rezolvată, copiii vor căuta în listă rezultatul. Dacă acesta nu se regăsește acolo, vor trebui să reia calculul. Fiecărui număr din listă îi corespunde o literă. În partea de jos a fișei există un mesaj codificat pe care copiii îl vor descifra înlocuind literele cu numerele corespunzătoare. Mesajul spune : ”Jucăria mea preferată este ….”, iar copiii vor completa enunțul.

Adunarea și scăderea numerelor naturale cu trecere peste ordinul unităților cu Degețica

În urma studierii textului ”Degețica” după Hans Christian Andersen, la matematică am continuat povestea ajutând-o pe Degețica să scape de broaștele care o țineau prizonieră. Acest lucru a fost posibil doar în urma rezolvării corecte a tuturor exercițiilor și problemelor de pe fișa de lucru. Sarcinile de lucru au vizat efectuarea de adunări și scăderi cu doi sau trei termeni, exerciții de aflare a numărului necunoscut și de efectuare a probei. Nu lipsesc nici ocaziile de exersare a terminologiei matematice sau problemele cu două aflări.

Exersăm pe…lalele

Dacă la comunicare în limba română, tot la textul ”Degețica” am realizat o lalea pe ale cărei petale am rezolvat diverse exerciții (vezi articolul), la matematică am folosit laleaua pentru o scurtă verificare a deprinderilor de calcul. Fișa conține adunări și scăderi și poate fi folosită pentru reactualizare sau verificare.