Clasa a treia Limba și literatura română clasa a treia

Să ne amintim de vară. Recapitulare inițială

Un fragment din textul „Să ne amintim de vară” de Octav Pancu-Iași este suportul pe care am creat o fișă de lucru ce poate fi utilizată la începutul clasei a III-a. Sarcinile de lucru vizează cunoștințele dobândite în clasa a II-a, la Limba și literatura română. Așadar, fișa de lucru poate fi un instrument în perioada de recapitulare inițială.
În cele ce urmează voi descrie conținutul fișei.

Fiind vorba de 11 sarcini de lucru, fișa poate fi rezolvată pe parcursul a 2-3 ore. Exercițiile scrise pot fi completate de comunicarea orală, frontal, în perechi sau în grupuri mici. De asemenea, textul va fi citit apelând la cât mai multe procedee.

Să ne amintim de vară. Citirea textului și exerciții de vocabular

Textul propus are o lungime potrivită pentru începutul clasei a III-a. Va fi citit în gând, în șoaptă, cu voce tare. De asemenea, se va insista pe citirea corectă și expresivă. Dialogul prezent în text oferă ocazia exersării intonației. Totodată, este un prilej pentru citirea pe roluri.

să ne amintim de vară
Să ne amintim de vară. Pagina 1

La fel de importantă pentru înțelegerea conținutului textului este rezolvarea problemelor de vocabular. Textul conține cuvinte cunoscute copiilor, de aceea la rubrica dedicată cuvintelor noi apare un singur element. Totuși, exerciții specifice dezvoltării vocabularului vor fi prezente pe parcursul fișei de lucru.
Prima sarcină constă în identificarea elementelor structurale ale textului: titlu, autor, personaje, locul și timpul acțiunii. De asemenea, oral, li se poate cere copiilor să precizeze locul în care sunt plasate titlul și numele autorului, numărul alineatelor textelor.

Următoarele trei exerciții aduc în discuție cuvintele cu sens asemănător, pe cele cu sens opus și chiar cuvinte cu mai multe înșelesuri. Și aici exercițiile date, pot fi completate cu alte situații ce vor fi rezolvate oral.

Elemente de fonetică și scriere corectă

Continuă cu două exerciții de fonetică. Primul dintre ele le cere copiilor să despartă în silabe câteva cuvinte extrase din text. Al doilea exercițiu face referire la grupurile de litere învățate. Deoarece în textul „Să ne amintim de vară” întâlnim doar grupurile ce, ci și ge, pentru celelalte pot fi date exemple oral.

să ne amintim de vară
Să ne amintim de vară. Pagina 2

Prin ultimul exercițiu de pe pagină ne propunem exersarea pronunțării și scrierii corecte a unor cuvinte care de obicei pun probleme. Este vorba despre scrierea cuvintelor cu „x” sau cu „â”, repsectiv „î”. Nu lipsesc situațiile de scriere cu „m” înainte de „p” sau „b” sau cu consoana dublă „n”. Evident, că pentru fiecare situație în parte, oral, se pot adăuga alte exemple.

Să ne amintim de vară. Înțelegerea textului

Primul exercițiu de pe următoarea pagină verifică înțelegerea textului. După ce îl vor reciti, copiii vor răspunde în scris la întrebările date. Este un exercițiu care se poate rezolva în perechi aplicând tehnica „Gândiți – Lucrați în perechi – Comunicați”. Sau, fiecare copil lucrează individual, în perechi comparând apoi răspunsurile. Tot în perechi, prin schimb de caiete între colegi, se poate face verificarea corectitudinii exprimării (inclusiv corectarea greșelilor de scriere).

să ne amintim de vară
Să ne amintim de vară. Pagina 3

Punctuație și scriere funcțională

Am cuprins în fișă și două exerciții ce vizează punctuația. La primul dintre ele copiii vor completa enunțurile date cu semnele de punctuație potrivite. De asemenea, li se cere elevilor ca, oral, să explice folosirea acestor semne. Al doilea exercițiu adună virgula și două puncte într-o enumerare creată de copii.

Încheiem fișa de lucru cu un exercițiu de scriere funcțională, mai exact redactarea unei invitații. Pe lângă respectarea cerințelor specifice scrierii unui astfel de text, copiii vor exersa scrierea corectă, punctuația, așezarea textului în pagină.

Cu aceste sarcini de lucru am reușit să acopăr o parte din conținuturile clase II-a, de aceea sper să vă fie de folos la început de an. Mai ales dacă manualele noi se lasă așteptate… Spor la treabă și succes în noul an școlar!