Clasa întâi Clasa pregătitoare Matematică și explorarea mediului clasa întâi Matematică și explorarea mediului CP

Numerele de la 0 la 31

Fișa de lucru pe care o voi prezenta aici cuprinde exerciții de numerație pentru clasa pregătitoare. Mai exact, este vorba despre numerele de la 0 la 31: recunoaștere, formare, citire, scriere, comparare și ordonare.

Am utilizat această fișă ca instrument în evaluarea finală. La fel de bine ea poate fi folosită la începutul clasei I, la evaluarea inițială la Matematică și explorarea mediului. De aceea, descrierea itemilor va fi însoțită de nivelurile de performanță.

Numerele de la 0 la 31. Competențe specifice

Itemii cuprinși în fișă vizează următoarele competențe specifice desprinse din programa școlară pentru clasa pregătitoare:
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31;
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31;
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor.

numerele de la 0 la 31
Ne jucăm cu numerele 0-31. Fișa 1

Numerele de la 0 la 31. Conținutul fișei

Fișa cuprinde 6 exerciții. Primele două dintre ele vizează competența de recunoaștere și scriere a numerelor în concentrul 0-31. Copiii trebuie să numere elementele mulțimilor date și să scrie numărul corespunzător sau să deseneze ei atâtea elemente câte indică numărul dat. Pentru nivelul de performanță Foarte bine vor rezolva corect toate cele trei situații date, pentru Bine au două rezolvări corecte, iar pentru Suficient una.

Următorul exercițiu prezintă, pe axa numerelor, șiruri din care lipsesc numere. Șirurile sunt crescătoare, respectiv descrescătoare, în intervalul 0-10, 10-20, 20-31. Pentru evaluare, putem considera astfel: Foarte bine – 3 rezolvări corecte, Bine-2 rezolvări corecte, Suficient-o rezolvare corectă.

Compararea și ordonarea numerelor de la 0 la 31

Itemii 4 și 5 verifică nivelul de realizare a competenței de comparare a numerelor de la 0 la 31. La exercițiul 4, copiii vor colora, în fiecare pereche, steluța pe care se află numărul mai mic. Două rezolvări corecte pot fi apreciate cu Suficient, 3 rezolvări corecte cu Bine, 4 rezolvări corecte cu Foarte bine.

numerele de la 0 la 31

La exercițiul 5, rezolvarea corectă presupune identificarea numerelor 9, 12, 10, 8, 11 și 13. Vom aprecia cu Foarte bine 5-6 numere identificate corect, cu Bine 3-4 numere, iar pentru Suficient vom lua în considerare 1-2 numere corecte.

Ultimul exercițiu al fișei are în vedere competența de ordonare a numerelor naturale în concentrul 0-31. Cele șase numere de la exercițiul anterior vor fi ordonate descrescător. Pentru Foarte bine șirul este corect scris, pentru B se admite o greșeală, pentru Suficient se admit două greșeli. Succes!