Clasa întâi Matematică și explorarea mediului clasa întâi

Recapitulăm numerele până la 100

Urmează câteva lecții la Matematică și explorarea mediului în care recapitulăm numerele până la 100. Pentru prima dintre ele am ales să lucrăm pe axa numerelor. De fapt, avem zece axe, câte una pentru fiecare interval de la 0 la 100. Materialul poate fi descărcat din documentul de la finalul articolului.

Fiecare copil a primit cele două pagini cu axe. O idee ar fi ca foile să fie laminate și scrierea să se facă cu un marker ușor de șters. În acest fel, materialul poate fi folosit și cu alte ocazii.

După cum se observă, pe unele axe numerele sunt scrise deja, pe altele nu. Acest lucru se datorează faptului că pentru fiecare axă am am avut sarcini de lucru specifice și variate, deși, inițial, scopul lor a fost să consolidăm rotunjirea numerelor la zeci.

Recapitulăm numerele până la 100.

Iată care au fost exercițiile pe care noi le-am efectuat având ca sprijin materialul menționat mai sus:
-0-10: Încercuiți numerele pare.
-10-20: Încercuiți numerele mai apropiate de 10 decât de 20.
-20-30: Încercuiți numerele mai apropiate de 30 decât de 20.
-30-40: Scrieți pe axă numerele mai apropiate de 40 decât de 30.
-40-50: Scrieți pe axă numerele mai apropiate de 40 decât de 30.

recapitulăm numerele până la 100
Axa numerelor. Pagina 1

-50-60: Încercuiți numerele pare cuprinse între 50 și 60 și apoi rotunjiți-le la zeci.
-60-70: Încercuiți numerele impare și apoi descompuneți-le în zeci și unități.
-70-80: Încercuiți numerele de la 72 la 78 și apoi rotunjiți-le la zeci.
-80-90: Scrieți numerele cuprinse între 80 și 90 și rotunjiți la zeci numărul care are două cifre identice.
-90-100: Scrieți numerele mai mari decât 93, dar mai mici decât 100.

recapitulăm numerele până la 100
Axa numerelor. Pagina 2

Recapitulăm numerele până la 100. Alte sarcini de lucru

Pe lângă exercițiile enumerate mai sus, se pot concepe și alte sarcini de lucru. Spre exemplu, copiii au avut de identificat cel mai mic/cel mai mare număr, numere care au aceeași cifră la zeci și unități, cel mai mic/cel mai mare număr par/impar etc.

De asemenea, li se poate cere copiilor să numere crescător/descrescător, cu pași dați, în anumite intervale. Să evidențieze cifra zecilor/cifra unităților dintr-un număr dat. Să identifice vecinii unor numere date. Să compare numere. Să genereze numere mai mici decât 100 ale căror cifre îndeplinesc condiții date.