Clasa întâi Matematică și explorarea mediului clasa întâi

Fișe de lucru pentru numerele 0-100

În articolul precedent am prezentat o activitate matematică în care am recapitulat numerele naturale până la 100. Materialele prezentate aici pot fi utilizate în același scop. De la finalul articolului poate fi descărcat un set de patru fișe de lucru pentru numerele 0-100. Conținutul lor va fi detaliat în cele ce urmează.

Exercițiile propuse sunt în concordanță cu competențele specifice prevăzute în programa școlară și anume:
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100;
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100;
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme.

Fișe de lucru pentru numerele 0-100

În documentul de la finalul articolului veți găsi patru fișe de lucru pentru numerele 0–100. În articolelele anterioare fișele au fost create având în vedere un anumit conținut din programă referitor la numerele învățate, în ordinea în care au fost parcurse la clasă.

De această dată, fiecare fișă cuprinde câte 4 exerciții diferite. La rândul său, fiecare exercițiu aduce în discuție un alt conținut și o altă competență. Totuși, în mare parte, sarcinile de lucru sunt asemănătoare cu cele care au fost create în fișele de lucru precedente.

Exerciții cu numerele de la 0 la 100

Prima fișă de lucru debutează cu un exercițiu pentru formarea numerelor până la 100 pe numărătoare. Culorile alese corespund celor folosite de noi la clasă. A doua sarcină constă în compararea numerelor date și scrierea în casete a simbolului corect. Urmează un exercițiu de ordonare a unor numere, în ordine crescătoare, respectiv descrescătoare. Fișa se încheie cu o sarcină de lucru ce constă în identificarea numerelor pare și impare.

Pentru a doua fișă de lucru am gândit un prim exercițiu de stabilire a valorii de adevăr a unor enunțuri date referitoare la numere care îndeplinesc anumite condiții. De asemenea, avem aici exerciții de scriere a numerelor într-un interval dat și de rotunjire a unor numere date.

Sarcinile de lucru din cea de a treia fișă de lucru constau în numărare din 1 în 1 și din 2 în 2, în ordine crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea limitelor intervalului (de la …până la), descompunerea unor numere în zeci și unități, identificarea vecinilor unor numere date, compararea numerelor.

Ultima fișă de lucru cuprinde exerciții de completare a unor șiruri date cu numere care respectă regula fiecărui șir, de comparare, de rotunjire și de identificare a numerelor care corespund cerințelor date.