Clasa a doua Clasa întâi Muzică și mișcare clasa a doua Muzică și mișcare clasa întâi

Regula ritmică. Joc didactic

Doamna Mihaela-Mariana Lazăr, prof. înv. primar la Școala Gimnazială Nr. 2 ”Diaconu Coresi” Brașov ne oferă cu amabilitate un joc didactic ce poate fi utilizat la clasa pregătitoare, clasa I și a II-a. Deși disciplina de bază este Muzică și mișcare, în desfășurarea jocului se dezvoltă competențe specifice altor discipline (Comunicare în limba română, Dezvoltare personală).

Jocul descris mai sus a fost cuprins în lucrarea ”Joc și învățare în clasa noastră – exemple de bune practici”, realizată în cadrul proiectului județean ”ProDidact-joc și învățare în clasa noastră. Exemple de bune practici”, ediția a II-a, an școlar 2017-2018.

Descrierea jocului

Regula ritmică este un joc care contribuie la dezvoltarea deprinderilor ritmice, la dezvoltarea deprinderilor de citire pe silabe și îi familiarizează pe elevi cu regulile de comportare în colectiv. Sarcina didactică constă în executarea combinațiilor ritmice cu duratele studiate și recunoașterea regulei clasei corespondente, urmată de citirea ritmică a acesteia.
Colectivul se organizează în grupuri de 4-6 copii. Pentru desfășurarea acestui joc sunt necesare 4-9 cartonașe cu regulile ritmice și clopoței muzicali.

Desfășurarea și regulile jocului

regula ritmică

Se amestecă toate cartonașele și se așază pe masă cu fața în sus, pe linii și pe coloane sau în formă de cerc. Se alege elevul care începe jocul, printr-o numărătoare din folclorul copiilor și se scandează pe versurile:
”Din Oceanul Pacific/ A ieșit un pește mic/ Și pe coada lui scria/ Haide trage dumneata!”
Primul copil pune un cartonaș cu ritmul scris, în mijlocul cercului. Introduce ritmul cu versurile: „Iată ritmul meu așa e!”, îl citește ritmic, executând prin bătăi din palme sau pe silaba „ta/ti”. De exemplu, formula ritmică ”ti-ti, ti-ti, ta, ta”, o vom citi pe același ritm, silabisind regula „Suntem o echipă!”

Primul copil care recunoaște ritmul, respectiv regula ritmică corespondentă, semnalează prin clinchetul clopoțelului și răspunde: „Uite regula asta e!”, recitând ritmic versurile potrivite, însoțite de bătăi din palme. Acesta pune cartonașul cu fața în jos. Jocul continuă, în sensul acelor de ceasornic până se epuizează toate cartonașele. Câștigă elevul care reușește să adune cele mai multe cartonașe.
Jocul durează 10-15 minute.

Variante posibile

Cartonașele sunt cu fața în jos, pe linii și coloane. Primul copil alege un cartonaș, citește formula ritmică și o marchează prin bătăi din palme, punând-o înapoi și amestecând cartonașele. Ceilalți copii repetă, apoi, în ordine, fiecare ridică câte un cartonaș și citește regula ritmică, însoțind executarea prin bătăi din palme. Dacă are norocul să găsească cartonașul citit inițial, îl pune deoparte, câștigând un punct. Câștigă elevul care reușește să adune cele mai multe cartonașe.

Cartonașele utilizate în acest joc pot fi descărcate din documentul de mai jos. Pot fi folosite ca atare sau, pornind de la modelul oferit, pot fi create variante noi de reguli/combinații ritmice.