Clasa pregătitoare Matematică și explorarea mediului CP

Numerele de la 10 la 20

Pentru numerele de la 10 la 20 am creat două fișe de lucru ce pot fi utilizate pentru consolidarea cunoștințelor dobândite, a priceperilor și deprinderilor formate.

În total, cele două fișe cuprind 9 exerciții cu sarcini de lucru diverse. Vom găsi aici exerciții de numărare, de citire și scriere a numerelor, de ordonare, de comparare. În cele ce urmează voi prezenta fiecare fișă în parte. Ele pot fi descărcate de la finalul articolului.

Numerele de la 10 la 20. Fișa 1

Primă fișă de lucru are patru exerciții. Debutează cu o sarcină de lucru care le cere copiilor să numere elementele fiecărei mulțimi și să scrie în casetă numărul corespunzător. De fiecare dată, elementele sunt astfel așezate încât să se observe cele care formează zecea și cele care reprezintă unitățile.

numerele de la 10 la 20
Numerele de la 10 la 20-Fișa 1

La al doilea exercițiu ne folosim de axa numerelor pentru a scrie numerele în ordine crescătoare și descrescătoare. Axa poate fi un suport pentru crearea unor exerciții orale de numărare cu pași dați și/sau în anumite intervale.

Tot cu număratul ne ocupăm și la următorul exercițiu. De această dată copiii vor trebui să noteze numerele care lipsesc din cele două șiruri date. Un șir prezintă numerele în ordine crescătoare, celălalt le arată în ordine descrescătoare.

Exercițiul 4 constă în scrierea numerelor care se regăsesc în intervalele date. Vom obține șiruri în care numerele sunt ordonate crescător sau descrescător.

Fișa 2

Fișa de lucru 2 are cinci exerciții. Primul dintre ele aduce din nou în discuție ordonarea crescătoare sau descrescătoare. El aduce în plus față de exercițiile anterioare și o acțiune de comparare a numerelor date înainte de a stabili ordinea lor în șir.

numerele de la 10 la 20
Numerele de la 10 la 20-Fișa 2

Exercițiul 2 vorbește despre vecinii numerelor. Sunt patru situații pe care copiii trebuie să le rezolve. Axa numerelor poate fi un sprijin în identificarea vecinilor numerelor date.

La exercițiul 3 nu ne jucăm doar cu numerele ci și cu noțiuni despre timp, despre succesiunea zilelor și denumirea lor în această succesiune: ieri, azi, mâine. Tabelul dat poate fi prezentat drept calendar în care vom nota datele așa cum ni se cer.

Ultimele două exerciții au ca sarcini de lucru compararea numerelor. La exercițiul 4 elevii trebuie să coloreze diferit numerele mai mici, respectiv mai mari decât 15.

La ultimul exercițiu sarcina de lucru constă în identificarea numărului mai mare din fiecare pereche de numere dată.