Clasa pregătitoare Comunicare în limba română CP

Fișa literei B

Următoarea literă pe care o învățăm este B. Pentru familiarizarea elevilor cu sunetul ”b” și cu literele b și B am conceput câteva materiale. Este vorba despre fișa literei B, o fișă cu diverse sarcini de lucru, o altă fișă pentru scrierea lui B pe contur punctat și alte două fișe pentru citit și scris.

Aceste materiale pot fi descărcate accesând link-ul de la finalul articolului. Sunt cuprinse într-o arhivă ce conține două documente pdf și fișa literei B în format jpg.

Fișa literei B. Prima parte

În document, fișa literei B este atât în variantă color, cât și alb-negru. Fișa cuprinde șapte exerciții dispuse pe două secțiuni (partea din stângă a foii, respectiv cea din dreapta). În completare, veți mai găsi o fișă cu imagini ce conțin litera B cu contur punctat.

fișa literei B
Fișa literei B

Fișa debutează cu prezentarea celor două litere ce încadrează imaginea unei broaște. Pornind de la această imagine vom despărți cuvântul ”broască” în silabe, vom localiza sunetul ”b”, îl vom pronunța corect. Vom da exemple de cuvinte care conțin sunetul nou la început, în interior sau la final. Observăm cele două litere și găsim asemănări și deosebiri cu literele învățate până acum.

Pornind tocmai de la aceste asemănări și deosebiri, primul exercițiu este unul de recunoaștere a literelor noi. Pe lângă ele apar și litere cu elemente comune, ceea ce poate duce la confuzii. De aceea, vom exersa diferențierea literelor b și B de alte litere, colorându-le acolo unde le întâlnim pe baloane.

Exercițiul 2 este pentru scrierea literei mari de tipar. Exersarea se face mai întâi pe contur punctat. Urmează alte două rânduri pentru trasarea literei B.

Al treilea exercițiu le cere copiilor să denumească imaginile, să despartă cuvintele corespunzătoare în silabe, să localizeze sunetul ”b” și să coloreze cerculețul aferent.

Fișa literei B. A doua parte

În partea dreaptă mai avem încă patru exerciții ce parcurg drumul de la silabă la cuvânt, de la cuvânt la propoziție.

Exercițiul 4 este pentru formarea cuvintelor bisilabice. Fie este dată prima silabă a cuvântului, fie a doua. Am ales silabe care conțin litera B și, pe rând, una dintre vocalele învățate.

Exercițiul 5 oferă patru cuvinte scrise cu litere mari de tipar. Pentru fiecare dintre ele există o imagine potrivită, sarcina copiilor fiind aceea de a face corespondența imagine-cuvânt. Cu această ocazia exersăm, bineînțeles, cititul.

Tot pentru citit, dar și pentru scris și dezvoltarea vocabularului, este următorul exercițiu. Sarcina de lucru constă în citirea cuvintelor date, găsirea unor cuvinte cu sens opus și scrierea acestora în casete.

fișa literei B
Litera B

Ultimul exercițiu al fișei ne duce către propoziții. Cuvintele trebuie ordonate pentru a descoperi propozițiile. Ordinea cuvintelor va fi marcată cu cifre ce vor fi scrise în cerculețele de sub cuvinte. Exercițiul poate fi completat de scrierea acestor propoziții pe caiet, pe o coală de hârtie sau pe fișa cu balonul din al doilea document din arhivă.

Citim și scriem cuvinte și propoziții

În celălalt document avem alte două fișe. Una dintre fișe prezintă doar imaginea unui balon. Aici, copiii pot reprezenta prin desen obiecte ale căror denumiri conțin sunetul ”b”, spre exemplu. Balonul este liniat pentru cazul în care se dorește scrierea unor cuvinte sau a unor propoziții scurte.

Pe a doua fișa, imaginea balonului conține câteva cuvinte în care copiii vor întâlni litera B. Vor citi cuvintele și vor încercui litera B sau vor marca prin culoare silabele fiecărui cuvânt.

După completarea celor două fișe, baloanele pot fi decupate și lipite astfel încât să obținem un singur balon: balonul literei B.