Clasa întâi Clasa pregătitoare Comunicare în limba română clasa întâi Comunicare în limba română CP

Exerciții de analiză și sinteză fonetică

La Comunicare în limba română, primele trei săptămâni de școală înseamnă atât reactualizarea achizițiilor dobândite în clasa pregătitoare, cât și perioada preabecedară. Altfel spus, pregătim terenul pentru citit – scris. În această perioadă vom face multe exerciții de analiză și sinteză fonetică. Dezvoltarea auzului fonematic este extrem de importantă pentru formarea deprinderilor de citit-scris.

Vom alcătui propoziții, vom identifica cuvintele și ordinea lor în propoziție. Vom despărți cuvinte în silabe și vom identifica sunetele.Vom reprezenta grafic toate aceste elemente.

Exerciții de analiză și sinteză fonetică. Materiale

Vom face aceste exerciții de analiză și sinteză fonetică având ca suport imagini pe baza cărora pot fi alcătuite propoziții sau imagini pe care copiii le pot denumi cu ajutorul cuvintelor, urmate de reprezentarea grafică a acestora.

Putem parcurge drumul invers cu ajutorul setului de cartonașe ce poate fi descărcat de la finalul articolului. Cartonașele conțin reprezentări grafice ale propozițiilor, cuvintelor, silabelor, sunetelor.

Cartonașe pentru exerciții de analiză și sinteză fonetică

De ce cartonașe? Evident că aceste reprezentări grafice pe baza cărora elevii să alcătuiască propoziții sau să exemplifice cuvinte conform cerințelor pot fi realizate la tablă, de exemplu.

Am ales varianta cartonașelor deoarece le pot folosi în diferite jocuri, frontal, în perechi sau în grupuri mici. Putem sorta doar cartonașele care corespund unei lecții sau le putem folosi pe toate într-o activitate de recapitulare. Variantele de utilizare și de combinare a lor pot fi multiple. Și atâta vreme cât nu va fi o lecție fără exerciții de analiză și sinteză fonetică, ele vor crea contexte de învățare stimulative și atractive pentru copii.

Conținutul cartonașelor

Am creat 48 de cartonșe. Propoziția este reprezentată printr-o linie de culoare albastră. Avem propoziții enunțiative și interogative. Cuvintele sunt liniile de culoare verde, silabele sunt marcate cu roșu, iar bulinele portocalii reprezintă sunetele.

Vom găsi diferite situații. Intâlnim propoziții formate din 1-7 cuvinte, de exemplu. Apoi, propozițiile din 1-3 cuvinte. La rândul lor, cuvintele care alcătuiesc aceste propoziții au cerințe specifice în ceea ce privește numărul de silabe.

Sunt cartonașe realizate doar pentru cuvinte. Acestea pot avea indicații doar pentru numărul de silabe, dar și pentru silabe și numărul de sunete al fiecărei silabe. Ultimul cartonaș este un fel de joker, cel care poate fi folosit în jocuri ca pedeapsă, recompensă sau ca sarcină creată de elev pentru colegii săi.
Pentru ca elevii să distingă vizual cele patru elemente prezentate pe cartonașe, recomand imprimarea color a acestora. De asemenea, unele cartonașe pot fi utilizate și la clasa pregătitoare.

Idei de utilizare a cartonașelor

Așa cum spuneam mai sus, pot fi organizate diferite jocuri ce constau de fapt în exerciții de analiză și sinteză fonetică. Iată câteva exemple.

Li se poate cere copiilor să dea exemple de propoziții sau cuvinte care corespund reprezentărilor grafice. Cartonașele pot fi utilizate cu un zar/cub (eu am unul cu buzunare) sau pur și simplu înșirate pe o masă/afișate la tablă.

Sau, le putem da copiilor exemple de propoziții, cuvinte pentru care ei să identifice cartonașul corespunzător. Putem crea jocuri de asociere, folosind și cartonașe cu imagini. Poate și un joc de tip „adevărat/fals” poate fi realizat.

Acestea sunt doar câteva idei, cu siguranță că ele pot fi completate de altele, în funcție de obiectivele de lecției.