Matematică pentru clasa a treia

Citirea și scrierea numerelor naturale de la 0 la 10000

Pentru lecția în care se învață citirea și scrierea numerelor naturale de la 0 la 10000, pe lângă alte materiale, poate fi utilizată și resursa video pe care o voi prezenta în cele ce urmează. Filmul este o resursă educațională deschisă pe care am creat-o în cadrul proiectului CRED – „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED. Ea este disponibilă pe canalul de You Tube Educred Primar.

Are o durată de 4 minute și 30 de secunde și aduce în prim plan citirea unui număr, respectiv scrierea acestuia cu cifre sau cu litere.

În completarea acestui video propun și o fișă de lucru ce poate fi rezolvată în tandem cu vizionarea filmului. Sau, la final, după ce elevii s-au familiarizat cu modul în care se realizează citirea și scrierea numerelor naturale de la 0 la 10000.

Competența specifică vizată pentru a fi formată prin activitățile de învățare concepute este:
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 10000 şi a fracţiilor subunitare sau echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu 10.

Citirea și scrierea numerelor naturale de la 0 la 10000. Resursa video

Filmul debutează cu o reactualizare a cunoștințelor referitoare la cifre și la modul în care se formează numerele naturale. Până la clasa a III-a copiii au învățat deja numerele formate din trei cifre. Noutatea vine din clasa introdusă odată cu învățarea numerelor până la 10000. Așadar, vom construi noile cunoștințe și deprinderi bazându-ne pe ceea ce copiii cunosc deja: clasa unităților și unitățile de ordinul 1, 2 și 3 (unități, zeci, sute).
Pasul următor constă în formarea grupei de 10 sute pentru a forma mia și a grupei de 10 mii pentru a forma o zece de mii.

citirea și scrierea numerelor de la 0 la 10000
Citirea și scrierea numerelor 0-10000. Pagina 1

De la minutul 1:46 vorbim deja despre numerele scrise cu patru cifre și învățăm să le citim și să le scriem inclusiv cu litere. Filmul prezintă câteva exerciții în acest sens, primul dintre ele fiind un exercițiu de citire a trei numere date. Aici, profesorul poate opri filmul lăsându-i pe elevi să citească singuri. Repornirea va aduce cu sine feedback-ul legat de rezolvarea sarcinii de lucru.

Urmează menționarea unui aspect important de care copiii trebuie să țină cont atunci când numerele conțin cifra 0. Avem aici câteva explicații în acest sens, urmate de câteva exemple.

Filmul se încheie cu o sarcină de lucru care se va regăsi pe fișa creată pe baza sa ori care poate fi rezolvată pe caiet/la tablă.

Citirea și scrierea numerelor naturale de la 0 la 10000. Fișă de lucru

Fișa de lucru conține sarcini de lucru pentru exersarea citirii și scrierii numerelor de la 0 la 10000. Unele vin în completarea celor prezentate în video, altele propun consolidarea deprinderii în contexte noi.

citirea și scrierea numerelor de la 0 la 10000
Citirea și scrierea numerelor 0-10000. Pagina 2

Prima sarcină de lucru este aceea de citi numerele date. După modelul din video, clasele au fost marcate cu diferite culori. Al doilea exercițiu are la bază numerele anterioare care, de această dată, vor fi scrise cu litere. Următorul exercițiu constă în completarea tabelului dat (identic cu cel din resursa video) cu câteva numere.

De asemenea, avem un exercițiu de scriere cu cifre a unor numere deja scrise cu litere. La final, am propus exercițiul de formare a numerelor cu cifrele date în film la care am adăugat și alte situații.

Ambele resurse educaționale pot fi utilizate atât în clasă, cât și individual, acasă, în scopul formării deprinderii de citire a numerelor de la 0 la 10000 și a scrierii acestora cu cifre și litere. Sunt potrivite atât pentru o lecție de predare, cât și pentru activități recapitulative. Ele sunt doar o propunere căci pot fi integrate într-o lecție alături de alte resurse.

Chiar aici, pe site, mai există câteva materiale care pot fi utilizate în același scop. De asemenea, pentru competența 2.1 din programa de matematică a clasei a III-a am creat mai multe RED-uri, fiecare având în centru o altă activitate de învățare.