Comunicare în limba română clasa întâi

Litera k

Pentru litera k , respectiv K (de tipar și de mână) am pregătit trei fișe de lucru pentru exersarea deprinderilor de citit-scris. Fișele pot fi descărcate accesând link-ul de la finalul articolului.

Litera k. Antrenament grafic

Cu ajutorul primei fișe facem cunoștință cu literele k și K de tipar și exersăm scrierea literelor de mână. De asemenea, citim și scriem cuvinte care conțin litera nouă.

litera k
Literele k și K

Fișa de antrenament grafic are patru sarcini de lucru. Ea debutează cu un exercițiu de completare a cuvintelor date cu literele k sau K. Cuvintele sunt însoțite de imagini. Este o ocazie potrivită pentru exersarea pronunțării corecte a sunetului nou și pentru citirea unor cuvinte care îl conțin. Insistăm un pic asupra acestor aspecte. De obicei, copiii întâmpină în acest caz dificutăți în pronunțare și/sau citire.

Partea orală este completată de scrierea literelor de mână. Am ales să învățăm atât litera mică de mână, cât și cea mare în aceeași lecție datorită asemănării acestora cu literele h și H deja învățate.

Începem cu trasarea literelor pe contur punctat și continuăm cu scrierea lor pe spațiul cu liniatură oblică. Spațiul tip 1 fără această liniatură de sprijin constituie o noutate pentru noi și o abordăm cu pași mici.

La prima exersare, încercăm scrierea literelor, apoi a cuvintelor ce apar la exercițiul 3. După citirea acestora urmează scrierea pe spațiile puse la dispoziție. Ele vor fi completate și cu alte cuvinte.

Literele k și K. Petrecerea lui Kim

A doua fișă de lucru aduce în discuție un text-suport pe baza căruia am creat sarcinile de lucru. Textul se numește „Petrecerea lui Kim” și este o adaptare a poeziei cu același nume din manualul de Comunicare în limba română, clasa I, editura CD PRESS, autori: Iliana Dumitrescu și Daniela Barbu. Deoarece am lucrat pe acest manual la seria trecută am păstrat ideea și am refăcut fișa de lucru.

litera k
Litera K. Kim

Așadar, pornim cu citirea corectă și conștientă a textului, urmată de diverse exerciții de comunicare orală.Pentru comunicarea scrisă avem trei exerciții potrivite pentru fixarea cunoștințelor.

La primul exercițiu copiii vor ordona literele pentru a descoperi numele prietenilor lui Kim. Pe spațiul tip 1 vor scrie aceste nume: Miki, Riki, Karol, Mark.
La al doilea exercițiu, copiii vor selecta din textul-suport cuvintele care completează enunțurile date și le vor scrie.

Fișa se încheie cu o provocare. Pe baloanele ultimului exercițiu copiii vor scrie activități specifice unei petreceri aniversare, provocarea constând în găsirea unor cuvinte care conțin litera k (spre exemplu: concurs de karate, karaoke).

În completarea activității sau ca temă pentru acasă, copiii vor face un exercițiu de transcriere parțială sau integrală a textului-suport.

Litera k. Koala

Ultima fișă din document a fost pregătită pentru lecția de consolidare și aduce în atenția copiilor un scurt și simplu text științific cu informații despre koala.

litera k
Litera K. Koala

M-am gândit că ar fi o activitate interesantă pentru copii ținând cont de pasiunea acestora pentru lumea animalelor. Astfel, am pregătit un text despre koala cu câteva informații despre modul său de viață. Este posibil ca unele cuvinte să necesite explicații (spre exemplu: marsupiu, mamifer, sedentar), de aceea copiii vor sublinia, în timp ce citesc, cuvintele pe care nu le-au înțeles.

De asemenea, s-ar putea cere ca, în dreptul fiecărei propoziții, să pună o bifă dacă informația este înțeleasă sau un semn de întrebare dacă sunt necesare mai multe explicații ori copilul dorește să afle informații suplimentare. În felul acesta facem primii pași în abordarea unor tehnici de înțelegere a conținutului unui text citit cum ar fi SINELG.

Toate informațiile oferite de text pot fi completate de alte curiozități despre acest animal, poate chiar vizionarea unui scurt video despre el.

În partea a doua a fișei am apelat la câteva exerciții legate de ceea ce am discutat în prima parte a activității. Primul exercițiu le cere copiilor ca, pe baza textului citit, să formuleze o propoziție care va conține o informație pe care au reținut-o. Tot pe baza informațiilor din text, la al doilea exercițiu vor fi enumerate trei însușiri ale mamiferului.

Ultimul exercițiu propune, prin intermediul diagramei Venn, menționarea unor asemănări și deosebiri între koala și cangur. Săgețile indică faptul că asemănările vor fi scrise în spațiul din mijloc, iar deosebirile în spațiile laterale, unul pentru cangur, altul pentru koala.