Clasa întâi Matematică și explorarea mediului clasa întâi

Soarele, sursă de lumină și căldură

Materiale prezentate pot fi utile pentru crearea unui scenariu didactic la  lecția Soarele, sursă de lumină și căldură.

Textul de mai jos poate fi utilizat ca suport pentru predarea noilor conținuturi. Pe baza poeziei se poate discuta despre rolul Soarelui. Poezia face parte din volumul ”Călătorie în Țara literelor”, autori M. Rusu, M. Hedeșiu, V. Corcea, A. Ursache, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001.

Soarele

Sticletele și o barză
Stau la sfat și-l suspectează
Pe strălucitorul Soare
Că are-n casă cuptoare
Uriașe–n care coace
Fructul aromat ce-ți place,
Spicele de grâu din lan,
Sau legume an, de an.
Astrul acesta sus-pus
Ne dă, după cum am spus,
Căldura mult așteptată
Dar și lumina curată.

De asemenea, am utilizat și următoarea fișă de lucru astfel: pe baza imaginii de sus am discutat despre formarea zilelor și a nopților, despre faptul că soarele este sursa principală de energie pentru planeta noastră. Elevii au înțeles (și au completat în casetele libere) că soarele ne dă lumină și căldură, iar acestea sunt esențiale pentru viața animalelor, plantelor, omului (discuția a avut ca suport imaginea din partea de jos a fișei).

Lecția face parte din unitatea de învățare ”Observăm, numărăm și calculăm până la 10”, de aceea, în partea a doua a fișei am exersat adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 5. Primul exercițiu presupune rezolvarea unor exerciții de adunare sau scădere și compararea rezultatelor prin utilizarea semnelor ”mai mic”, ”mai mare” sau ”egal”. La cel de-al doilea exercițiu sarcina de lucru a constat în efectuarea operațiilor necesare pentru aflarea numărului necunoscut.

Soarele-sursă de lumină și căldură

În partea a doua a fișei am exersat adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 5.

Fișa de mai jos, concepută cu exerciții diferite , a fost uitlizată la începutul orei de matematică  cu scopul de a verifica măsura în care elevii și-au format deprinderea de a efectua operații de adunare și scădere cu doi și trei termeni, de a afla un număr necunoscut, de a compune numerele până la 5. Am folosit-o pentru o scurtă verificare la începutul orei, apoi fișa a fost lipită în caiete.

Fișă de lucru - adunare 0-5 - Soarele