Clasa întâi Comunicare în limba română clasa întâi

Literele b, B, g, G, grupul ge, Ge. Recapitulare

Am ajuns la finalul unității de învățare ”Suntem mai buni”. Iată câteva idei ce pot fi utilizate pentru o lecție de recapitulare – literele b, B, g, G, grupul de litere ge, Ge.

Pentru captarea și orientarea atenției am utilizat imaginile cu literele b, g și grupul ge. Ei sunt trei colegi ce vor pleca într-o călătorie, în Germania. Acum au poposit la Brașov și ne-au făcut o vizită. Noi îi vom ajuta să se pregătească de plecare. Imaginile au fost lipite în caietele copiilor.

Literele b, B, g, G, grupul de litere ge, Ge
Literele b, g, grupul de litere ge

Urmează o serie de exerciții menite să consolideze cunoștințele, priceperile și deprinderile de exprimare orală și scrisă, de citit-scris.

Exerciții – literele b, B, g, G, grupul de litere ge, Ge

Recunoașterea literelor b, g, respectiv a grupului de litere ge și realizarea corespondenței cu literele mari de tipar

– Fiecare oaspete are un bun prieten care a rămas acasă. Cine sunt acești prieteni? (literele mari, respectiv grupul Ge). Desenează-i pe caiet sub fiecare imagine lipită
– Scrie pe caiet câte un rând cu fiecare literă de mână/grupul de litere (alternativ, literă mică , literă mare)

Formarea cuvintelor din silabe date, transcrierea cuvintelor

– Pentru a pleca în călătorie, cei trei prieteni trebuie să-și pregătească geamantanul. Unind corespunzător silabele scrise pe cartonașe, vom descoperi ce obiecte va lua fiecare în călătorie. Cuvintele conțin litera/grupul de litere. Astfel vom ști cui aparțin obiectele denumite de cuvinte. Se formează cuvintele și se pun în dreptul fiecărei litere/grup de litere. Exemplu: grupul ge – minge, agendă, geacă.
– Cuvintele obținute vor fi transcrise pe spațiul de scris al imaginii cu geamantanul. Fișa se lipește în caiet.

Alcătuire de propoziții cu cuvintele date

– Alegeți din cuvintele scrise în dreptul fiecărei litere/grup un cuvânt și alcătuiți câte o propoziție. Scrieți propozițiile în caiet.

Formulare de răspunsuri la întrebarea dată cu respectarea cerinței

– Se scrie la tablă întrebarea: ”Cum este geamantanul?”. Se cere copiilor să formuleze un răspuns complet în care să menționeze cel puțin două însușiri ale acestuia.

Biletul

– Înainte de plecare, litera b i-a lăsat prietenului său, litera B, un bilet. Din grabă, a omis câteva elemente. Care sunt acestea?
– Citirea biletului, identificarea elementelor care lipsesc și transcrierea / lipirea biletului în caiet. Se vor reaminti regulile de aranjare în pagină, de scriere corectă și caligrafică.

Scrisoarea

– Înainte de plecare, litera g i-a lăsat o scrisoare colegului său, G. Cineva a decupat hârtia, iar G nu a reușit să citească scrisoarea. Îl vom ajuta ordonând părțile scrisorii. Această activitate se va desfășura în perechi.
– Se citește scrisoarea în întregime, apoi se cere elevilor să identifice cuvintele care se scriu întotdeauna cu majusculă și să le scrie în caiet.
La finalul activității, drept recompensă pentru ajutorul primit, literele b, B, g, G, grupul de litere ge, Ge vor dărui copiilor aprecieri pe care le vor descoperi în careul literelor ce va fi afișat la tablă.

Toate materialele necesare desfășurării lecției după acest scenariu se găsesc în documentul word atașat.