Clasa pregătitoare Matematică și explorarea mediului CP

Adunarea numerelor naturale în concentrul 0-20

Învățarea numerelor naturale de la 10 la 20 este urmată de operații cu aceste numere. Primele lecții vor fi dedicate adunării fără trecere peste ordin, cu 1-5 unități, în concentrul 0-20. Pentru adunarea numerelor naturale în concentrul 0-20 am pregătit un set de trei fișe de lucru ce pot fi utilizate în lecțiile de consolidare sau de recapitulare.

Activitățile de învățare propuse corespund următoarelor competențe specifice din programa școlară pentru clasa pregătitoare:
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulţime data;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, diferenţă, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor

Adunarea numerelor naturale în concentrul 0-20, fără trecere peste ordin

Găsim în cele trei fișe de lucru exerciții de adunare și probleme, însoțite de suport intuitiv (imagini). Acesta poate fi completat de obiecte pe care să le manipuleze copiii atunci când efectuează calculele. Adunările presupun adăugarea de 1-5 unități, iar rezultatele se vor obține și vor fi verificate prin numărare.

adunarea numerelor naturale în concentrul 0-20
Adunări 0-20 Fișa 1

Pe parcursul efectuării exercițiilor vom utiliza denumiri și simboluri specifice adunării: sumă sau total, semnele ”+” și ”=”. Rezolvarea problemelor se va realiza cu sprinjin în imagini date.

Fișe de lucru

Fiecare fișă de lucru conține câte trei exerciții.

Prima fișă debutează cu un exercițiu care le cere copiilor să numere elementele date în fiecare mulțime, să identifice operația corespunzătoare și să calculeze prin numărare. La următorul exercițiu se dau mulțimi cu câte 20 de elemente, unele colorate, altele necolorate. Copiii vor colora atâtea elemente câte sunt necesare pentru a obține numărul total indicat în casete. Vom verifica prin numărare corectitudinea rezolvării sarcinii de lucru. Încheiem prima fișă cu un exercițiu de identificare a operațiilor al căror rezultat este corect. Aici, pentru că nu avem suport ilustrativ, putem utiliza obiecte.

A doua fișă de lucru ne propune alte trei exerciții. La primul dintre ele, copiii vor reprezenta prin desen operațiile date, după care vor calcula și vor scrie rezultatul obținut. La exercițiul al doilea, rezultatul corect al operațiilor date va fi ales din cele trei variante de răspuns oferite. Încheiem fișa cu un exercițiu de asociere a fiecărei operații de adunare cu rezultatul corect.

Ultima fișă de lucru ne aduce două exerciții sub formă de jocuri și câteva probleme. Pentru început, o ajutăm pe albinuță să găsească florile pe care exercițiile scrise au rezultatul corect. Trecem apoi la o ștafetă a a calculelor, pornind de la o operație dată. Punctul 3 al fișei ne aduce în atenție trei probleme ce vor fi rezolvate cu ajutorul imaginilor date.