Clasa a treia Limba și literatura română clasa a treia

Textul nonliterar. Harta textului

Ce și cât știm despre substantiv

Materialele prezentate mai jos au fost folosite la o lecție de recapitulare la finalul unității tematice. Fac parte dintr-un material mai amplu care a inclus și cunoștințele despre substantiv. Am ales să vorbesc aici despre textul nonliterar propus pentru recapitulare, iar într-un articol următor voi aduce și materialele folosite pentru recapitularea substantivului.

Textul nonliterar

În cadrul acestei unități tematice ne-am reamintit de fapt ceea ce am învățat în clasa a II-a despre textul literar, respectiv textul nonliterar. Având în vedere că ultimul text literar discutat a fost ”A doua carte cu Apolodor” de Gellu Naum, am ales pentru exemplificarea celui nonliterar un text care prezintă informații despre leu. Pornind de la informațiile culese din diverse surse, am încropit un text nonliterar cu titlul ”Leul”. Pe baza celor două texte am stabilit asemănări, deosebiri și însușirile celor două tipuri de texte.

Harta textului

Textul nonliterar
Textul nonliterar

Un alt obiectiv avut în vedere a fost extragerea informațiilor de detaliu din textul informativ și completarea hărții textului. După cum se observă, textul a fost împărțit deja în șase fragmente așezate în dreptunghiuri separate. Aceleași dreptunghiuri vor alcătui harta textului.

Primul pas a fost citirea textului, explicarea sensului unor cuvinte, formulare de răspunsuri la întrebări pentru verificarea citirii conștiente și a înțelegerii conținutului. Pentru că vorbim despre un text informativ, cu date științifice, copiii au colorat imaginea de pe fișă conform informațiile prezentate în text.

A urmat apoi citirea pe rând a fiecărui fragment, extragerea informațiilor de detaliu, formularea ideii principale sub formă de titlu. Pe organizatorul grafic am notat la început titlul textului în dreptunghiul mic plasat în mijloc. Fiecărui fragment din text îi corespunde un dreptunghi pe hartă. Culorile ne ajută să ne dăm seama unde vor fi notate ideile (informațiile). Tot pe harta textului, fiecare dreptunghi este însoțit de o bandă pe care am scris ideea principală a fragmentului. Cele șase cuvinte-cheie, în ordinea fragmentelor din text, au fost: ”Prezentare”, ”Mediu de viață”, ”Hrănire”, ”Înfățișare”, ”Amenințări”, ”Curiozități”.

Iată ce am completat în caseta cu titlul  ”Mediu de viață”: Africa – savane, tufișuri, păduri; India”. Am apreciat faptul că cei mici au observat imediat că informațiile și modul lor de prezentare sunt asemănătoare cu cele din lecțiile de Științe ale naturii. Au înțeles (din nou) cât de important este să facem conexiuni între cunoștințe, să le structurăm și să le transferăm cu ușurință de la o disciplină de studiu la alta.

Activitate în completare

După atât de mult efort intelectual – materialul prezentat mai sus reprezintă doar jumătate din ceea ce am lucrat – se impune și un strop de relaxare și amuzament. Am apelat din nou la materialele oferite de site-ul Easy Peasy and Fun și am meșterit, apoi ne-am jucat cu un leu tare simpatic. Pe gura deschisă a leului noi am notat totuși și câteva substantive. În arhiva de la finalul articolului găsiți fișa cu textul nonliterar și harta acestuia.