Proiectare didactică

Textul narativ. ”Puișorul și vulpea” după Ion Pas

Proiectul de activitate didactică prezentat mai jos este propunerea doamnei Ilie Florentina Ionela, profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Nr. 11 ”Ștefan Octavian Iosif” Brașov, pentru o lecție în care accentul cade pe dezvoltarea gândirii critice.

Este vorba despre o activitate integrată la comunicare în limba română, clasa pregătitoare, subiectul fiind Textul narativ. Lecția de fixare și sistematizare are ca suport textul ”Puișorul și vulpea” după Ion Pas.

 Textul narativ. De ce este valoroasă lecţia?

Textul narativ.Puișorul și vulpea
Textul narativ.Puișorul și vulpea

-Solicită exersarea  priceperilor şi deprinderilor de citire şi scriere formate şi spiritul de investigaţie;
-Solicită şi implică învăţarea prin cooperare, cu valorificarea potenţialului intelectual şi moral, de reflecţie şi  de iniţiativă al fiecărui elev;
-Conferă posibilitatea unor identificări cu personajele textului prin angajarea unor elemente din experienţa de viaţă  personală sau prin stimularea imaginaţiei,  gândirii şi  judecăţii morale;
-Cultivă valorile morale specifice vârstei şcolarului mic: cinstea, respectul faţă de părinţi, modestia, încrederea în oamenii care au dovedit valori morale.

 Cum se dezvoltă gândirea critică?

-Elevii sunt puşi să imagineze şi să judece într-o situaţie problematică.
-Activitatea invită la reflecţie, la opţiuni constructive bazate pe argumente.
-Constituie un prilej prin care se evidenţiază şi se probează, alături de înţelegerea logică şi înţelegerea prin intuiţie, respectiv, înţelegerea gen valorizare şi înţelegerea empatică.

Competențe specifice:

-Exprimarea interesului pentru lectura unor  texte simple, susţinute de suport imagistic;
– Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine;
– Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare;
-Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple;
– Cântarea individuală sau în grup, asociind  mişcarea sugerată de text şi de ritm
– Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile.

Capacităţi de comunicare: să descopere cuvintele noi din lecţie, să le definească, să le utilizeze în redarea conţinutului textului;

Capacităţi aptitudinale: să citească corect, în ritm propriu, să înţeleagă semnificaţia textului, să se exprime corect, să formuleze enunţuri logice, să recunoască personajele din text, să realizeze portretul literar al personajelor;
Capacităţi atitudinale: să-şi exprime părerea referitor la purtarea personajelor, să motiveze atitudinea pe care au adoptat-o, să formuleze învăţătura care se desprinde din text.

Condiţii prealabile:

-Să fi citit/audiat în întregime textul scris de Ion Pas.  Ideea care se va desprinde va fi aceea  că, datorită neascultării sfaturilor părinţilor, copiii pot deveni victimele propriei naivităţi sau victimele oamenilor care intenţionează să profite de acest fapt;
-Să dorească să lucreze în colaborare cu colegii şi să aibă un minim de experienţă din acest punct de vedere;
-Să se manifeste favorabil exprimării argumentate a punctelor de vedere personale.

Strategia didactică

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia euristică, exerciţiul, cubul, diamantul,  Diagrama Venn, discuţia colectivă.

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

Evaluare: formativă, observare sistematică.

Resurse umane: 25 de elevi.

Resurse materiale: fişe de lucru, markere, laptop, videoproiector, boxe, carton colorat, creioane, lipici, recompense abțibilduri.

Resurse temporale: 45 de minute.

Scenariul didactic este construit în trei trepte – cadrul ERR: evocare, realizarea sensului, reflecție. Descrierea sa se află în arhiva de la finalul articolului. În document veți găsi proiectul de activitate didactică și anexele acestuia ce conțin materialele utilizate la lecție. De asemenea, arhiva conține prezentarea powerpoint care însoțește rebusul propus în partea de evocare. Proiectul prezentat face parte din lucrarea ”Prodidact – Proiectare didactică – exemple de bune practici”, ISSN 2247-6490, realizată în cadrul proiectului județean cu același nume, desfășurat în anul școlar 2016-2017.

Îi mulțumesc și pe această cale doamnei profesor Ilie Florentina pentru acordul său privind publicarea materialului. Utilizarea sa se va face doar cu menționarea numelui autoarei/sursei.