Clasa a doua Matematică și explorarea mediului clasa a doua Matematică și explorarea mediului clasa întâi Planșe

Tabla împărțirii

Cu ceva timp în urmă am prezentat câteva seturi de planșe pentru tabla înmulțirii.  Unul dintre ele prezenta tabla înmulțirii pe vagoanele unui trenuleț. Pe același model am prezentat și tabla împărțirii. Planșele au dimensiunea A4 și pot fi imprimate color pentru a fi afișate în clasă.

Tabla împărțirii. Trenuleț

Așa cum am spus,  planșele sunt realizate pe vagoanele aceluiași trenuleț folosit pentru tabla înmulțirii. Păstrând modelul, pe roțile vagoanelor am inserat cuvinte specifice operației de împărțire (jumătate, sfert, cât, deîmpărțit, împărțitor etc). Pe lângă vagoanele cu tabla împărțirii, am adăugat încă patru vagoane. Acestea conțin informații, explicații privind semnificația operației de împărțire, a deîmpărțitului, împărțitorului, câtului, a relației dintre ele. Și aici am introdus scurte versuri pentru a înlesni înțelegerea semnificației conceptelor de către copii.

Aceste versuri însoțite de exemplificări pot fi descărcate sub altă prezentare (păstrând conținutul) de aici. Un vagon prezintă definiția deîmpărțitului în versuri, un altul pe cea a împărțitorului. Există și pentru operația de împărțire un vagon și versurile aferente. Un alt vagon prezintă cazurile speciale de împărțire.  Pe roțile vagoanelor apar relațiile dintre numerele utilizate în împărțire, de aceea aceste planșe pot fi utilizate ca suport pentru aflarea factorului necunoscut la înmulțire și împărțire.

Imaginile prezentate mai jos sunt pentru exemplificare. Planșele pentru imprimare și afișare pot fi descărcate din arhiva de la finalul articolului.

Fiecare copil poate primi tabla împărțirii sub forma unui pliant de dimensiune mică, pliant ce poate fi purtat în penar. Imaginile și câteva sugestii de realizare și utilizare găsiți aici.

Imaginile pot fi imprimate și oferite copiilor pentru a le plia, spre exemplu. Aceste pliante pot fi dăruite copiilor și în prima zi de școală.