Clasa a patra Limba și literatura română clasa a patra Momente speciale

„Scrisoarea III”, Mihai Eminescu

Ca în fiecare an, de Ziua Culturii Naționale, una dintre activitățile desfășurate va fi explorarea unui text din lirica eminesciană. Dacă anul trecut am abordat poezia ”Revedere”, anul acesta, în clasa a IV-a, ne vom opri la câteva fragmente din ”Scrisoarea III”. Alegerea nu a fost întâmplătoare. Va fi o ocazie de a aduce în lecția de Limba și literatura română elemente de istorie, de geografie, de educație civică.
Voi descrie în cele ce urmează materialele pe care le-am pregătit pentru această activitate. Ele pot fi descărcate din documentul de la finalul articolului. În afară de acestea, vom apela la manualul de istorie, poate la prezentarea powerpoint despre Mihai Eminescu, la video-ul de pe youtube în care actorul Gheorghe Cozorici recită poezia. De asemenea, vom citi textul care prezintă bătălia de la Rovine din ”Povestiri istorice” de Dumitru Almaș și vom utiliza dicționarul.

Ziua Culturii Naționale. Pregătirea activității

Ziua Culturii Naționale vine imediat după vacanța de iarnă. În timpul scurt avut la dispoziție am încercat să îi implic și pe copii în organizarea activității. Ideea a fost de a crea în clasă un spațiu, un colț în care să realizăm o expoziție dedicată marelui poet. Vom expune cărți, afișe realizate de copii, desene, colaje, informații.

15 Ianuarie. Scenariul activității

Pentru activitatea din 15 ianuarie avem câteva momente pe parcursul cărora vom utiliza diverse materiale. În documentul de la finalul articolului veți găsi:
-”codul” pentru introducerea în activitate;
-patru fișe mici care la final vor fi decupate și asamblate (capsate în lateral sau în partea de jos) pentru a forma o cărticică;
-fișă cu fragmente din ”Scrisoarea III”;
-fișă de lucru pentru înțelegerea și aprofundarea conținutului textului literar.

Introducerea în activitate

Activitatea va debuta cu un mic joc, pornind chiar de la scrierea datei pe tablă: 15.01.2020. Fiecărei cifre îi va corespunde o literă (aceeași literă indiferent dacă cifra se repetă). Este codul cu ajutorul căruia vom descoperi denumirea evenimentului sărbătorit (ZIUA CULTURII NAȚIONALE), utilizând doar cifrele, respectiv literele folosite în scrierea datei. Pe celelalte copiii le vor deduce cu ușurință. Descărcând arhiva, în al doilea document veți găsi și acest cod.

Se va purta o discuție pe marginea semnificației acestei sărbători, făcând legătura cu Mihai Eminescu. Cu această ocazie vom nota câteva informații despre viața și opera poetului. Întrucât copiii au participat la organizarea activității și au intrat în contact cu informații despre opera și viața poetului, prima sarcină va fi de a nota pe fișa special pregătită în acest scop câteva enunțuri. O altă variantă ar fi utilizarea prezentării powerpoint despre Mihai Eminescu și selectarea câtorva informații. Acestea vor fi scrise pe prima fișă, parte a unui set de patru fișe, cea pe care este scris numele poetului.

Scrisoarea III. File de istorie

Așa cum am spus chiar la început, activitatea noastră va fi atât o lecție de istorie, cât și una de limba și literatura română.

Vom începe cu partea de istorie pentru că întâmplarea și planificarea au făcut ca următoarea lecție la istorie să fie chiar despre Mircea cel Bătrân. Așadar, vom utiliza manualul de istorie pentru a formula răspunsuri la întrebările de pe fișa ce poartă numele domnitorului pe ea. Practic, vom alcătui o schemă a lecției și ne vom pregăti astfel pentru înțelegerea textului literar.

Dacă vorbim despre Mircea, vorbim și despre Baiazid. Câteva informații despre acesta se regăsesc pe a treia fișă. Le vom citi și vom rezolva sarcina de lucru dată.
Ultima din cele patru fișe este dedicată luptei de la Rovine, sarcina copiilor fiind aceea de a prezenta în câteva enunțuri desfășurarea luptei. Acest lucru se va întâmpla spre finalul activității, după ce am citit ”Scrisoarea III” și povestirea ”La Rovine, în câmpie” de Dumitru Almaș.

Scrisoarea III – explorarea textului

Pentru că textul nu se regăsește în manualul nostru, am avut două variante: de a-l citi dintr-o carte sau de a-l scrie pe o foaie. Am ales ultima dintre ele pentru că am selectat doar anumite fragmente din poem.
Așadar, să facem cunoștință cu textul. Citim poezia, explicăm cuvinte, expresii al căror sens nu le este cunoscut copiilor, se poate face o audiție.
Fișa de lucru ne ajută să pătrundem în universul textului prin câteva sarcini de lucru. Primele dintre ele se concentrează pe elemente de vocabular. Urmează explicarea înțelesului unor versuri și caracterizarea celor două personaje. Fișa se încheie cu un jurnal dublu, sarcina copiilor fiind transcrierea câtorva versuri și motivarea alegerii lor. Un alt moment va consta în citirea textului pe roluri.

Ne-a rămas să povestim despre lupta de Rovine, moment care nu apare în versurile de pe fișă. Am ales să citim povestirea lui Dumitru Almaș și chiar versurile din Scrisoarea III, dacă timpul permite. Imaginându-și că sunt oșteni în oastea lui Mircea, martori la luptă, copiii vor scrie câteva enunțuri în care vor povesti cum s-a desfășurat bătălia.

Pe site găsiți și alte materiale realizate pentru acest eveniment. E vorba despre poeziile ”Somnoroase păsărele” și ”Revedere”, precum și o prezentare powerpoint despre viața și opera lui Mihai Eminescu, semne de carte, ecusoane.