Clasa a treia Limba și literatura română clasa a treia

Scrierea corectă a cuvintelor „neam” și „ne-am”

Momentul ortografic al acestei săptămâni este scrierea corectă a cuvintelor „neam” și ne-am”. Pentru această lecție am pregătit o prezentare powerpoint și o fișă de lucru. Materialele pot fi descărcate din arhiva de la finalul articolului.

Scrierea corectă a cuvintelor „neam” și „ne-am”. Cum scriem corect?

La ora anterioară de limba și literatura română am discutat despre primăvară pe baza poeziei ”Pentru tine, primăvară!”, de Otilia Cazimir. Tot cu această ocazie, la Arte vizuale și abilități practice am confecționat o albinuță. Materialele pot fi vizualizate și descărcate de aici.

Slide-ul 1

Mergând pe aceeași temă, cea a primăverii, pretextul lecției de ortografie va fi povestea a doi fluturași. Prezentarea debutează cu imaginea celor doi purtând un dialog. Pe baza replicilor fluturașilor, înainte de a trece la tema lecției, se pot construi situații de comunicare orală. Copiii pot fi provocați să dezvolte dialogul dintre cele două personaje în cadrul unui joc de rol, spre exemplu. Animațiile inserate în slide permit afișarea imaginii și a dialogului fără regulile de scriere, care vor fi prezentate la următorul click. După discutarea acestora, se va trece la al doilea slide.

Slide-ul 2 și slide-ul 3

Următoarele două slide-uri prezintă enunțuri pe baza cărora se va discuta oral despre scrierea corectă a cuvintelor „neam” și „ne-am”. Pe al doilea slide avem cuvântul „neam” și diverse contexte de folosire acestuia prin evidențierea sensurilor sale. Al treilea slide prezintă cinci enunțuri în care copiii vor observa și vor explica utilizarea cratimei. Pentru afișare în clasă poate fi folosită planșa pentru scrierea corectă a cuvintelor ”neam” și ”ne-am”. Aceasta poate fi descărcată de aici.

Scrierea corectă a cuvintelor „neam” și „ne-am”. Exersăm!

Scrierea corectă a cuvintelor „neam” și „ne-am”
Scrierea corectă a cuvintelor „neam” și „ne-am”

Slide-ul 4

Începând cu al patrulea slide, trecem la fixarea cunoștințelor și la exersarea deprinderilor de scriere corectă. Avem aici un prim exercițiu care constă în transformarea unor situații respectând un model dat. Este vorba despre trecerea unor verbe de la prezent la trecut (exemplu: ne vedem – ne-am văzut).

Slide-ul 5

Urmează un exercițiu de completare a enunțurilor date cu ”neam” și „ne-am”. La fiecare click apare o propoziție lacunară. Copiii rezolvă oral sarcina de lucru. La următorul click, propoziția se va completa cu forma corectă, oferind copiilor un feedback asupra răspunsului indicat.

Slide-ul 6

Exercițiul propus aici constă în alcătuirea de enunțuri conform cerințelor date. Este un exercițiu care se poate rezolva oral sau în scris (individual sau în perechi).

Slide-ul 7

Ultimul exercițiu al prezentării powerpoint este mai complex deoarece aduce în discuție și alte situații de scriere corectă. Slide-ul afișează un text în care s-au strecurat erori. Sarcina copiilor este de a le identifica și de a indica scrierea corectă a cuvintelor. Pentru verificare, cu ajutorul unui click, va fi subliniat fiecare cuvânt/grup de cuvinte care nu respectă scrierea corectă.

Fișă de lucru pe baza ppt-ului

Prezentarea powerpoint poate fi însoțită de fișa de lucru din documentul pdf. Ea cuprinde sarcinile de lucru de pe slide-uri, așadar, în paralel cu derularea acestora, rezolvarea exercițiilor se poate realiza cu ușurință în scris. Pentru că ultimul exercițiu din ppt a fost rezolvat oral, pe fișa de lucru am inserat spațiu de scris pentru transcrierea corectă a textului. De asemenea, ea conține un exercițiu care nu se regăsește în prezentarea powerpoint. Pe aripile unui fluturaș au fost scrise grupuri de cuvinte, sarcina de lucru a copiilor fiind colorarea casetelor în care toate cuvintele sunt scrise corect. Fișa de lucru poate fi utilizată și în lipsa prezentării powerpoint.

Fișe pentru un alt design al lecției

Tot în acest document veți mai găsi două fișe. Ele pot fi folosite fără legătură cu fișa de lucru prezentată mai sus sau cu prezentarea powerpoint. Prima dintre ele prezintă imaginea celor doi fluturași și dialogul dintre ei, urmând ca pe ”banner-ul” dintre ei să fie notate regulile de scriere. A doua fișă este fluturașul prezentat mai sus (ultimul exercițiu de pe fișa de lucru). Aceste fișe pot fi lipite în caiete. Între momentul predării (când putem utiliza imaginea celor doi fluturași) și cel al fixării/consolidării/evaluării (când putem apela la fluturașul cu situații de scriere corectă) pot fi gândite alte activități de învățare, diferite de cele prezentate în ppt.

Scrierea corectă a cuvintelor „neam” și „ne-am” și un strop de matematică

Lecția noastră se continuă și în … ora de matematică în care consolidăm deprinderi de rezolvare a problemelor folosind metoda grafică. Prin urmare, textul problemelor a fost astfel conceput încât exersarea scrierii corecte a cuvintelor „neam” și „ne-am” să fie posibilă. Ultimul material din documentul pdf este fișa de lucru care conține trei probleme care se rezolvă prin metoda figurativă.

Prima sarcină este aceea de a încercui forma corectă – „neam” sau „ne-am” – în funcție de conextul dat. Toate cele patru paragrafe sunt părți ale aceluiași text. Împărțirea sa a fost făcută din motive matematice pentru a facilita rezolvarea problemelor. Fișa poate fi rezolvată frontal, individual sau poate fi tema pentru acasă.

Comments are closed.