Clasa a treia Limba și literatura română clasa a treia

Scrierea imaginativă după un plan de idei

În primele zile ale lunii decembrie am dat startul câtorva activități dedicate Crăciunului, activități care se vor derula până la vacanța de iarnă. Cuvântul-cheie este ”bunătatea” și, pornind de la lecția de educație civică în care am vorbit despre această trăsătură morală, am început realizarea unei ghirlande a faptelor bune. Tema va fi abordată și la limba și literatura română într-o lecție despre scrierea imaginativă după un plan de idei prin alcătuirea unei compuneri cu titlul ”O faptă bună”.

Materialele utilizate în această lecție pot fi descărcate din arhiva de la finalul articolului. Ele pot fi utilizate în demersul premergător realizării efective a compunerilor – aceasta este o activitate individuală – și în etapa de apreciere a acestora. Așadar, trei aspecte teoretice acoperă aceste materiale: părțile unei compuneri, conectori și criterii pentru evaluarea, autoevaluarea, interevaluarea textelor scrise.

Scrierea imaginativă după un plan de idei. Părțile unei compuneri

crierea imaginativă după un plan de idei
Scrierea imaginativă după un plan de idei

Începem activitatea cu reactualizarea cunoștințelor despre părțile unei compuneri, cunoștințe dobândite în clasa a doua. Am afișat la tablă foile care alcătuiesc posterul și care prezintă pe un semn al întrebării uriaș cuvintele-cheie ce vor fi discutate pe parcursul lecției. Acest afiș va fi suportul folosit și în abordarea celorlalte aspecte toretice din lecție. El este și un bun mijloc de captare a atenției . Profitând de uimirea copiilor, i-am provocat la un exercițiu de identificare a temei lecției, un scurt moment de brainstorming.

Odată ce și-au dat seama cam despre ce urmează să învățăm, am extras de pe afiș și am scris la tablă cele trei părți ale unei compuneri. În documentul din arhivă veți găsi semnele de întrebare și la dimensiuni mai mici, de lipit în caiete, chiar în două variante – alb-negru și color. Eu nu am folosit aceste imagini pentru alcătuirea planului compunerii, ci fișa de lucru în care părțile unei compuneri apar pe imaginea unei role de film. Am optat pentru această variantă deoarece am făcut o paralelă între desfășurarea/derularea acțiunii într-un film și în textul care urmează a fi creat.

După stabilirea celor trei părți ale compunerii și încercuirea cuvintelor care le denumesc pe poster am trecut la discutarea fiecăreia în parte. Ajutându-ne din nou de acesta, am precizat și am completat la tablă, respectiv pe fișe, elementele care descriu fiecare parte. Astfel, la introducere am plasat cuvinte precum ”timp”, ”loc” (spațiu), „personaje” și întrebările aferente (Când?, Unde?, Cine?). Cuprinsul, cea mai generoasă parte a compunerii, prezintă evenimentele, întâmplările în ordinea în care s-au petrecut. În încheiere descriem sfârșitul întâmplării, învățătura, impresiile personale.

Scrierea imaginativă după un plan de idei. Folosirea conectorilor

Foarte intrigați au fost copiii de imaginile care reprezintă plăcuța pe care regizorul o folosește pentru a filma o scenă nouă. Pe acestea am notat cuvintele care fac legătura între idei. Am descoperit pe poster conectori care pot fi folosiți în introducere, în cuprins sau în încheiere. Lista lor a fost completată de alte exemple oferite de copii. Fișa a fost astfel completată și am obținut un plan de idei care conține de fapt elementele structurale ale unui compuneri. Ideile personale formulate pe baza temei compunerii – O faptă bună– vor fi scrise de către copii pe caiet, înainte de redactarea propriu-zisă a textului.

Scrierea imaginativă după un plan de idei. Evaluarea compunerilor

Pe afiș au rămas în acest moment doar cuvinte care ne atrag atenția asupra unor aspecte de care trebuie să ținem cont în redactarea compunerilor. Ele sunt un punct de sprijin, dar și criterii în autoevaluarea, interevaluarea sau evaluarea textelor scrise. Am discutat despre fiecare în parte și le-am notat pe caiete încadrându-le în conturul unui semn de exclamare pentru a atrage atenția asupra lor.

Spațiu pentru redactarea compunerilor

Deși textele pot fi scrise și pe caiete, am ales pentru redactarea compunerilor o fișă special realizată în acest scop. Ea conține un spațiu pe care va fi notat titlul și trei spații de scris, câte unul pentru fiecare parte a compunerii. Săgețile au rolul de a indica trecerea de la un moment la altul, iar dimensiunea spațiilor de scris arătă, prin comparare, dimensiunea fiecărei părți a compunerii. Spațiile sunt liniate pentru a înlesni scrierea.

Materialele prezentate pot fi utilizate indiferent de tema, de subiectul sau de tipul compunerii. Vă invit să descărcați materialele și vă doresc spor și inspirație!