Clasa întâi Matematică și explorarea mediului clasa întâi

Recapitulare finală MEM. Fișe de lucru

Suntem tot mai aproape de vacanța de vară și, unii dintre noi, nu foarte departe de săptămâna dedicată activităților extrașcolare. În perioada următoare, cea de recapitulare finală, va fi din ce în ce mai greu să le menținem copiilor atenția la sarcinile de lucru. De aceea, m-am gândit să împletim munca cu jocul, astfel încât lecțiile să fie plăcute și eficiente.

Recapitulare finală (MEM). Fișe de lucru

”Trenulețul”

Trenulețul care ne poartă spre vacanță cuprinde 5 exerciții:
-adunări și scăderi cu doi și trei termeni, cu trecere peste ordin;
-efectuarea probei adunării, respectiv a scăderii;
– aflarea termenului necunoscut în exerciții de adunare și scădere;
– rezolvare de probleme cu două operații.

Recapitulare finală - Fișă de lucru trenuleț
Fișă de lucru trenuleț

Rezolvarea exercițiilor se va realiza pe spațiul cu pătrățele. După efectuarea sarcinilor, copiii vor își vor desena chipul la fereastra locomotivei. Bineînțeles că fișa poate fi completată și cu alte sarcini de lucru. Spre exemplu, să recunoască figurile geometrice ale trenulețului să le numere pe cele de același fel.

De asemenea, pe roțile trenului pot fi scrise numere pe care copiii să le ordoneze, să le compare, să le descompună, să le rotunjească etc.

Omulețul Lego

Pentru că jocurile Lego au mare trecere la copii, am conceput o fișă de lucru cu un personaj din acest joc. Fișa conține 11 exerciții – unele pot fi rezolvate direct pe fișă, altele necesită un spațiu mai mare de scris și vor fi rezolvate pe caiet. Pe lângă sarcinile de lucru enumerate mai sus, aici am introdus și exerciții de numerație: ordonarea numerelor, recunoașterea numerelor pare, impare, descompunerea și rotunjirea numerelor date.

De asemenea, copiilor li se cere să afle un număr care îndeplinește anumite condiții si să scrie numere într-un interval dat. Câteva probleme reamintesc elevilor terminologia matematică specifică adunării și scăderii.

Recapitulare finală - Fișă de lucru Lego
Fișă de lucru Lego

Sarcinile de lucru enumerate mai sus corespund următoarele competențe specifice (din programa școlară):
1.1.Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100;
1.3.Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice;


Fișele pot fi rezolvate individual sau frontal sau pot fi folosite în evaluarea finală. Ele pot fi descărcate și în format word pentru a fi modificate, adaptate, îmbunătățite.