Clasa a treia Limba și literatura română clasa a treia

Pronumele personal. Fișe de lucru

Pentru lecțiile în care vom vorbi despre pronumele personal am pregătit câteva fișe de lucru ce pot fi utilizate începând chiar de la prima întâlnire cu această parte de vorbire. Pentru structurarea noilor cunoștințe avem o fișă cu un roboțel, iar pentru fixare și consolidare alte patru fișe cu exerciții diverse. De asemenea, am utilizat planșa creată pentru această parte de vorbire. Poate fi descărcată de aici.

Pronumele personal. Roboțelul cu pronume

Pronumele personal
Pronumele personal

Primul material din documentul atașat la finalul articolului prezintă un roboțel ce va fi ”împodobit” cu tot ceea ce am aflat despre pronumele personal. Am ales să folosesc această fișă după ce copiii au făcut cunoștință cu pronumele personal, lucru care s-a întâmplat înainte de vacanță. Prin urmare, am considerat necesară o reluare a informațiilor și structurarea lor cu ajutorul acestui roboțel. Bineînțeles că ea poate fi utilizată chiar în lecția de predare pentru fixarea cunoștințelor.
După imprimare, se decupează pe contur robotul (pe o pagină veți avea doi roboței). Dacă dorim să îl lipim în caiete, lipiciul va fi aplicat pe dreptunghiurile ce reprezintă trunchiul și capul. Pot fi lipite și picioarele, dar nu este obligatoriu.

Ce informații conține roboțelul? Ce informații vor fi completate?

Roboțelul completat
Roboțelul completat

Pe capul robotului apare scris numele părții de vorbire, un fel de titlu al lecției. Pe spațiul liniat notăm definiția pronumelui personal. Brațele și trunchiul vor conține formele pronumelui personal învățate și exemple de propoziții cu acestea. Brațele vor fi îndoite. Astfel, în exterior, pe brațul stâng, am notat ”singular”, iar pe cel drept ”plural”. În interior am scris formele corespunzătoare celor două numere. După cum se observă, pe fiecare braț sunt câte trei casete, câte una pentru fiecare persoană a pronumelui personal. Astfel, în stânga, vom nota formele pronumelui personal la numărul singular, pentru persoana I, a II-a, respectiv a III-a. Cea de a treia casetă este împărțită în două părți pentru a marca genul masculin și feminin.

Pe spațiile liniate ale trunchiului copiii vor scrie enunțuri în care vor folosi pronumele personale scrise în casete.

Pe picioarele roboțelului apar informații menite să le atragă atenția copiilor asupra regulilor de scriere corectă a unor forme ale pronumelui personal. Aceste cuvinte sunt scrise cu litere al căror interior va fi colorat de către copii.

Pronumele personal. Fișe de lucru

Pentru fixarea, consolidarea sau chiar evaluarea cunoștințelor referitoare la pronumele personal am creat câteva fișe de lucru. Exercițiile nu sunt numerotate (doar marcate cu steluțe) și pe fiecare dintre fișe apare un titlu. Prin urmare, putem folosi exercițiile de pe o pagină într-o singură fișă de lucru consistentă sau în două, cu exerciții mai puține.

Sarcinile de lucru constau în :
-recunoașterea pronumelor personale în enunțuri date;
-precizarea persoanei, numărului, genului pronumelor personale identificate;
-înlocuirea unor substantive cu pronumele personale corespunzătoare;
-realizarea corespondenței pronume-verb (intuitiv);
-formulare de enuțuri respectând cerințele date;
-sesizarea și utilizarea formei corecte a unor pronume personale;
Spor la treabă!