Clasa întâi Matematică și explorarea mediului clasa întâi

Plantele. Părțile unei plante și rolul lor

Vă prezint o fișă de lucru cu exerciții variate pentru tema Plantele. Părțile unei plante și rolul lor. Este o fișă integrată care conține și exerciții de adunare și scădere în concentrul 0-10. Noi am lipit fișa în caiete, de aceea există varianta A4 și A5.

Părțile unei plante și rolul lor

Prin această fișă am urmărit:

  • stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale plantelor și recunoașterea acestora pe o imagine dată;
  • relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu rolurile acestora;
  • efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0-10;
  • aflarea numărului necunoscut într-o operație de adunare sau scădere prin utilizarea metodei balanței;
  • utilizarea corectă a a unor denumiri și simboluri matematice (termen, sumă, diferență, +, =, -) în rezolvarea exercițiilor și a problemelor;
  • rezolvare de probleme pornind de la datele prezentate în tabel.

Pentru început, copiii au rezolvat exercițiile de adunare și scădere. Fiecare rezultat sau număr aflat într-o operație de adunare sau scădere corespunde unei părți ale plantei din imagine. De exemplu, rezultatul 1 corespunde rădăcinii. În dreptul cuvântului RĂDĂCINĂ este scrisă cifra 1. De asemenea, exercițiul este încadrat într-un chenar care are aceeași culoare ca a cuvântului care denumește partea plantei ce îi corespunde.

Al doilea exercițiu are două componente. Prima este observarea frunzelor unor arbori (stejar, arțar, castan, mesteacăn) și identificarea asemănărilor/deosebirilor dintre acestea. În continuare, elevii vor citi datele din tabel și vor răspunde la întrebările ce presupun efectuarea de adunări și scăderi până la 10.

Un exercițiu îndrăgit de copii a fost rebusul de la finalul fișei de lucru. Părțile componente ale unei plante au fost denumite și scrise în căsuțele libere în urma identificării rolului pe care acestea le au în viața plantei. Cu această ocazie am reamintit condițiile de care o plantă are nevoie pentru a trăi și a se dezvolta: căldură, lumină, apă, sol.

Noi am lipit fișa în caiete, de aceea există varianta A4 și A5.