Clasa a treia Limba și literatura română clasa a treia

”Odată” și ”o dată”, ”numai” și ”nu mai”

Fișele de lucru ”Să scriem corect odată și o dată, numai și nu mai!” sunt primele dintr-un set destinat exersării scrierii corecte a unor cuvinte. Pe măsură ce lecțiile viitoare ne vor aduce noi situații de scriere corectă, voi adăuga și alte fișe de lucru. Cele prezentate mai jos pot fi descărcate din arhiva de la finalul articolului

Odată și o dată, numai și nu mai. Prezentarea fișelor

odată și o dată, numai și nu mai
odată și o dată, numai și nu mai

Primele două fișe au fost folosite în lecții diferite, în momentul de fixare a cunoștințelor, în timp ce ultima a fost gândită pentru o lecție de consolidare. În predare am avut ca sprijin textul –suport din manual și planșele realizate pentru scrierea corectă a acestor cuvinte. Cele din urmă pot fi descărcate de aici. Planșele au fost afișate la tablă, am discutat pe marginea exemplelor prezentate, am dedus regulile de scriere corectă și am dat propriile exemple. De asemenea, le-am imprimat și la dimensiune mică astfel încât să poată fi lipite în caietele copiilor.

Odată și o dată

Fișa de lucru conține patru exerciții după cum urmează:

-alcătuirea unor enunțuri în care cuvintele odată, respectiv o dată să fie utilizate în diferite situații (înțelesuri diferite);
-alegerea formei corecte de scriere (odată sau o dată) în funcție de context și încercuirea variantei corecte;
-completarea unor enunțuri date cu cuvintele odată/ o dată.
Ca să fim în ton cu tema lecției, fișa se încheie cu mesajul ”Bravo! Ai reușit încă o dată!”

Numai și nu mai

Această fișă conține tot patru exerciții:

-completarea unor enunțuri date cu cuvintele numai și nu mai;
-transformarea propozițiilor după model (ex.: Nu sta! – Nu mai sta!);
-alcătuirea unor enunțuri cu cuvântul numai;
-dictare (aici pot fi dictate propoziții care conțin și cuvintele odată/o dată sau dictarea poate fi înlocuită cu o transcriere)
Și aici avem un mesaj de final: ”Numai cine este atent nu mai face greșeli.”

Să scriem corect! (consolidare)

Cea de a trei fișă conține doar două exerciții, dar gradul de dificultate este mai mare. Ea poate fi lucrată frontal sau individual (în scopul evaluării deprinderilor de scriere corectă). Păstrând design-ul celorlalte fișe, textul aferent sarcinii de lucru este așezat în conturul unei piese de puzzle. Textului îi lipsesc titlul și finalul, sarcina de adăugare a lor revenind copiilor în a doua parte a fișei de lucru unde, pe lângă scrierea corectă exersăm și scrierea imaginativă.

Revenind la enunțurile lacunare, acestea vor fi completate cu cuvintele/ortogramele date. Li se va atrage copiilor atenția că ele nu sunt așezate în ordinea în care apar  în text și că unele se vor repeta.

De asemenea, pentru că scopul este de fapt utilizarea lor corectă în scris, poate ar fi de ajutor copiilor ca înainte de rezolvarea sarcinii să se facă o completare orală în care să se indice doar cuvintele nu și regulile de scriere corectă a acestora.