Clasa a doua Matematică și explorarea mediului clasa a doua

Numerele naturale de la 0 la 1000. ”În drumeție”

La matematică și explorarea mediului, am făcut cunoștință în ora anterioară cu numerele naturale de la 0 la 1000. Pentru consolidare am pregătit câteva materiale care pornesc de la textul-suport ”Spectacolul naturii” din manualul de comunicare în  limba română, editura CD Press. Sarcinile de lucru vizează scrierea, citirea și formarea numerelor până la 1000.

Numerele naturale de la 0 la 1000. Fișă de lucru

Fișa de lucru conține exerciții pentru scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000:

– citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000;
– transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte;
– identificarea ordinelor şi claselor;
– evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un număr;
– generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror cifre îndeplinesc condiţii date
– aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite condiţii.

Fișa de lucru îi invită pe copii să refacă traseul parcurs de Ciprian, personajul textului ”Spectacolul naturii”, în drumeția pe care a făcut-o în vacanță cu părinții săi. În colțul din dreapta al fișei este o scurtă prezentare a traseului, precum și sarcinile pe care copiii trebuie să le îndeplinească. Pe fișă apar elemente care se regăsesc în textul-suport.

Ciprian pornește de la cabana sa către casa nanei Ilinca. Străbate pădurea de brazi pe poteci șerpuitoare, întâlnește un pârâu înconjurat de stânci și o cascadă înspumată. Ca orice excursionist care cunoaște regulile parcurgerii unui traseu, copilul se echipează corespunzător și urmărește pe hartă marcajele care îl ajută să mențină direcția corectă.

Drumul este împărțit în câteva segmente.  Punctele după care se orientează sunt copacii, pârâul, cascada. Între două puncte (marcaje) se află o săgeată care îi arată distanța pe care o are de străbătut dintr-un punct în altul.

Toate indicațiile sunt ”codificate”, copiii trebuind să descifreze numerele care se ascund în spatele cerințelor formulate pe fișă.

Conținutul fișei de lucru

Numerele naturale de la 0 la 1000

Fișa de lucru arată ca în imaginea alăturată. Pentru imprimare vă recomand descărcarea arhivei de la finalul articolului. Fișa conține 15 exerciții după cum urmează:

1.Identificarea numărului cabanei în care locuiește Ciprian prin transcrierea cu cifre a unui număr scris în cuvinte
2.Aflarea distanței de la cabana până la primul brăduț prin compunerea numărului.
3.Identificarea primului marcaj – un brăduț din cei patru prezentați pe fișă conține numărul care răspunde cerinței
4. Aflarea distanței de la primul brăduț către următorul prin identificarea celui mai mic număr de trei cifre diferite
5. Următorul punct de orientare este un alt grup de trei brazi din care copiii trebuie să îl coloreze pe cel care corespunde cerinței – aflarea celui mai mare număr de trei cifre diferite
6. Ne îndreptăm spre următorul punct de reper aflând mai întâi distanța până acolo prin identificarea răsturnatului numărului dat.
7. Excursia prin pădure continuă și următorul popas va fi lângă brăduțul care are cel mai mic număr par de trei cifre.

8. Distanța de la acel brăduț până la următorul este reprezentată de succesorul numărului indicat pe săgeată.
9. Identificarea celui mai mare număr de trei cifre diferite pare încheie drumul prin pădure.
10. De aici până la pârău este o distanță egală cu predecesorul numărui scris pe săgeată.
11. Pe una din stâncile din jurul pârăului se face un scurt popas. Se va încercui stânca ce corespunde cerinței date.
12. De la pârâu până la cascadă distanța este reprezentat de cel mai mic număr impar de trei cifre diferite.
13. La cascadă sunt trei indicatoare. Admirarea priveliștii se va face din dreptul indicatorului cu numărul care corespunde cerinței date.
14. Mai este o singură distanță de aflat, cea de la cascadă până la casa nanei Ilinca
15. Ultimul exercițiu este identificare casei nanei Ilinca prin aflarea numărului acesteia.

Numerele naturale de la 0 la 1000. Prezentare powerpoint

Am transpus această fișă de lucru într-o prezentare powerpoint deoarece, datorită animațiilor, putem oferi feedback imediat după finalizarea sarcinii de lucru. Spre exemplu, după ce copiii au spus care este numărul cabanei lui Ciprian, cu un click pe slide va râmâne doar căsuța cu numărul corect. La fel se întâmplă în toate cazurile unde avem de ales din mai multe răspunsuri.

În cazul săgeților, tot cu un click, va fi așezat pe săgeată răspunsul corect. Ordinea click-urilor este cea a exercițiilor de pe fișa de lucru/ slide. Pe traseu nu apar și exercițiile, de aceea acestea vor fi citite de către copii de pe fișele de lucru.