Clasa pregătitoare Matematică și explorarea mediului CP

Numerele de la 20 la 31. Aplicații

Pentru numerele de la 20 la 31 am pregătit mai multe materiale ce pot fi folosite pe parcursul mai multor lecții. În acest articol vorbim despre o prezentare powerpoint însoțită de o fișă de lucru cu diverse exerciții.

Pe aceeași temă, găsiți pe site un alt material care conține câte o fișă pentru fiecare dintre numerele de la 20 la 31. Este ceea ce am numit și cu alte ocazii ”numărul zilei”, adică în fiecare zi ne ocupăm de un număr din șirul de la 20 la 31. Fișele și detalii despre cum le putem folosi găsiți în acest articol.

De asemenea, tot pe site, puteți găsi și materialele realizate pentru numerele de la 10 la 20. Fișele pot fi descărcate de aici.

Revenind la materialul atașat acestui articol, în cele ce urmează voi prezenta, pe scurt, atât prezentarea powerpoint, cât și fișa de lucru. Cele două materiale pot fi descărcate accesând link-ul de la finalul articolului (se găsesc într-o arhivă).

numerele de la 20 la 31
Numerele de la 20 la 31. Fișa 1

După cum veți observa, materialul de la Matematică și explorarea mediului aduce în discuție tema săptămânii: jocuri și jucării.

Numerele de la 20 la 31. PPT

Prezentarea powerpoint a fost realizată pentru a fi folosită chiar la începutul activității, acoperind momentul de captare și orientare a atenției, precum și pe cel de reactualizare a cunoștințelor.

Deoarece tema noastră este legată de jocuri și jucării, elementele utilizate în construirea materialului au legătură cu aceasta.

Așadar, pornim la drum cu câteva exerciții de adunare și scădere în concentrul 0-10. Cu ajutorul animațiilor, acestea vor fi prezentate pe rând. Rezultatele indicate de copii apar cu roșu. Întrucât exercițiile au și menirea de a realiza puntea către lecția nouă, fiecare număr de la rezultat va primi o literă.

Cu aceste litere vom reconstitui cuvintele care arată tema noastră – jocuri și jucării – prin atribuirea literei corespunzătoare fiecărui număr din șirul dat. Iată primul moment în care facem o conexiune cu literele învățate și exersăm abilitatea de a citi.

Al doilea slide este dedicat numerelor de la 20 la 31 și va fi utilizat pentru formularea și rezolvarea unor sarcini de lucru orale. Pe slide-ul următor am indicat câteva exemple de exerciții ce pot fi rezolvate oral cu numerele de la 20 la 31.

Așadar, vom începe cu observarea și denumirea jucăriilor de pe cele trei rafturi. Dacă timpul permite, aici poate fi strecurată o discuție referitoare la jocuri și jucării preferate, la atitudinea față de acestea. De asemenea, ne putem juca cu aceste cuvinte, făcând câteva exerciții de analiză și sinteză fonetică, de alcătuire de enunțuri, de descriere orală a jucăriilor prezentate în imagini.

Exemple de exerciții

Dar, întorcându-ne la lecția de matematică, iată câteva aspecte pe care le putem exersa:
-citirea numerelor scrise pe etichete;
-identificarea numerelor care lipsesc din șirul dat (aici, cu ajutorul animațiilor, la fiecare click, se va afișa câte un număr);
-asocierea unui număr dat cu jucăria corespunzătoare și invers;
-numărare în ordine crescătoare și descrescătoare, cu pași dați;
-numărare în anumite intervale date;
-identificarea vecinilor unui număr;
-compararea numerelor și identificarea celor mai mari/mai mici față de un număr dat;
-compunerea/descompunerea unor numere date (aici, folosim bețișoarele sau orice fel de material intuitiv).

Fișa de lucru

Fișa de lucru conține câteva exerciții și este realizată pe baza prezentării powerpoint. Poate fi utilizată în tandem cu aceasta sau separat.

numerele de la 20 la 31
Numerele de la 20 la 31. Fișa 2

Pornim cu imaginea rafturilor cu jucării și prima sarcina constă în notarea numerelor care lipsesc din șirul de la 20 la 31.

Al doilea exercițiu le cere copiilor să asocieze numărul dat cu jucăria corespunzătoare și să scrie denumirea acesteia sau, pornind de la numele jucăriei, copiii vor identifica numărul potrivit. Sunt prezenate 8 din cele 12 numere, respectiv jucării/jocuri. Celelalte patru vor face obiectul exercițiului următor.

Mai întâi, copiii vor scrie aceste patru numere în cerculețele galbene, apoi vor găsi vecinii acestora.

Pe pagina următoare, continuăm cu un exercițiu de identificare a celui mai mare, respectiv a celui mai mic număr dintre cele date. Toate aceste numere vor fi ordonate crescător și descrescător la exercițiul 5.

Aceleași numere vor fi descompuse la următorul exercițiu. Utilizând bețișoarele, de exemplu, descompunerea se poate face în zeci și unitați (de aceea am marcat casetele cu culori diferite) sau în oricare alte două numere a căror sumă este numărul dat.

Exercițiul 7 este unul de scriere a numerelor în anumite intervale. Fișa se încheie cu un spațiu de desenat sau de scris dedicat jucăriilor sau jocurilor preferate ale copiilor.