Matematică și explorarea mediului clasa întâi

Numerele 11 și 12 – consolidare

Pe lângă toate cadourile pregătite, Moș Nicolae are pentru copiii harnici și câțiva săculeți cu exerciții de numărar, comparare, adunare și scădere pentru numerele 11 și 12.

Fișa de mai jos cuprinde un set de exerciții cu sarcini de lucru diverse și a fost utilizată la lecția Numerele 11 și 12, lecție de consolidare: identificarea numerelor pare și impare de la 0 la 20, compararea numerelor, identificarea cifrei zecilor, respectiv a unităților unui număr dat, descompunerea numerelor 11 și 12, adunări și scăderi cu și fără trecere peste ordin, rezolvare de probleme.

Conținutul fișei de lucru Numerele 11 și 12

Cei 12 saci conțin următoarele exerciții:

 1. Se dau numerele: 14, 5, 11, 0, 2, 7, 16, 4. 13, 18. Încercuiește numerele pare.
 2. Se dau următorele perechi de numere: 11 și 13, 12 și 17, 18 și 16, 2 și 10, 14 și 9, 19 și 19. Compară numerele.
 3. Desompune numărul 11.
 4. Descompune numărul 12.
 5. Se dau numerele: 15, 18, 9, 20, 13, 4, 18, 6, 11. Încercuiește cu roșu cifra zecilor.
 6. Se dau numerele: 14, 10, 8, 17, 18, 12, 5 , 16, 17. Încercuiește cu albastru cifra unităților.
 7. Calculează (exerciții de adunare)
 8. Calculează (exerciții de scădere)
 9. La suma numerelor 8 și 1 adaugă 2.
 10. Mărește cu 3 diferența numerelor 11 și 2.
 11. Din dublul lui 6 scade numărul 8.
 12. Pentru rezolvarea corectă a exercițiilor, Moș Nicolae îi felicită pe toți copiii.

Fișa poate fi rezolvată frontal sau individual.