Managementul clasei

”Micii Ambasadori și Susținători Îndreptar Digital-MASID”. Invitație de participare

Școala Gimnazială Nr. 2 ”Diaconu Coresi” Brașov, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 6 ”Iacob Mureșianu” Brașov, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Brașov și al Asociației Techsoup România, vă invită să luați parte la prima ediție a proiectului județean ”Micii Ambasadori și Susținători Îndreptar Digital-MASID”. Proiectul este cuprins în CAEJ 2020, domeniul tehnic, poziția 8.

Ideea proiectului a venit în urma participării la evenimentul de la București din 28-30 octombrie 2019, organizat de Asociația Techsoup România de celebrare a 2 ani de tehnologie și abilități digitale cu și pentru învățători și elevii lor, prilej de investire a 23 de învățători ca #AmbasadoriÎndreptarDigital.
Astfel, din noua ipostază, de Ambasador Îndreptar digital, doamna profesor învățământ primar, Mariana Lazăr, a considerat oportun îmbogățirea comunității digitale cu noi cadre didactice, dornice de asumarea rolului de creator de contexte de învățare digitală, experiențială, creativă și activă.

Despre MASID

Pornind de la ideea că „Oamenii învață învățând pe alții.” (Seneca), suntem convinşi că elevii învaţă mai bine în echipă, îmbinând activităţile teoretice, cu cele practice. În calitate de Mici Ambasadori Îndreptar Digital, elevii primilor #AmbasadoriÎndreptarDigital, vor împărtăşi pe grupul de Facebook al proiectului MASID, experiența dobândită anterior în activitățile de programare desfășurate la clasă și în cadrul programului Îndreptar Digital, asumându-și rolul de potențiali multiplicatori ai activităților lor digitale și de ambasadori ai folosirii creative, utile și sigure a internetului la clasă.

Exemplele de bună practică și cele din proiect vor sprijini Micii Susținători, viitori potențiali #MiciAmbasadoriÎndreptarDigital pe calea descoperirii avantajelor utilizării tehnologiei la clasă și a bucuriei învățării generată de acest tip de învățare. Activităţile propuse spre realizare au menirea de a dezvolta creativitatea și a schimba atitudinea de utilizare a tehnologiei în învățare, fiind benefice deoarece copiii învață din ceea ce trăiesc, din ceea ce experimentează, învață unul de la altul, dar și de la adult.

Cadrele didactice deschise spre colaborare, spre experimentare de metode inovatoare și contexte noi de învățare, pot opta pentru realizarea a minimum două activități diferite, propuse în proiect, postarea pe grupul de Facebook al proiectului MASID a unui număr de minim 5 poze din activitatea desfășurată, care să demonstreze utilizarea tehnologiei de către elevii clasei.
De asemenea, vă sugerăm postarea lor și pe platforma Îndreptar Digital și Grupul de Facebook Îndreptar Digital.

Ce ne dorim prin proiectul MASID

Dorim ca prin acest proiect să introducem tehnologia în procesul de predare, învățare sau evaluare, să mobilizăm şcolarii în vederea dezvoltării abilităților de învățare autonomă și critică, folosind tehnologia în avantajul lor, pentru a învăța și a crea conținuturi încă din clasele primare, de a forma o atitudine selectivă, critică și un set de comportamente dezirabile în mediul online.
Ne propunem să determinăm un număr cât mai mare de copii să treacă de la stadiul de ”consumatori de programe”, la ”creatori de programe”.

Considerăm că aceste activități sunt folositoare pentru că te ajută să te exprimi mai creativ, îți dezvoltă gândirea logică și te sprijină în înțelegerea tehnologiei, a limbajul viitorului, îi determină pe copii să vină cu drag la școală, deoarece tehnologia aduce entuziasm, bucurie și o mare motivație spre învățare.
Deși este un proiect județean având ca grup țintă elevii din ciclul primar, adresăm o invitație de participare și cadrelor didactice din învățământul gimnazial, indiferent de județul din care provin.

Calendarul și activitățile proiectului

Proiectul se va desfășura în perioada septembrie 2019 – mai 2020 . Activitățile acestuia, în ordinea derulării lor, sunt:

1.Eu și internetul-sept. 2019
2.Comunitatea Îndreptar Digital-oct. 2019
3.Joc și joacă în era digitală-nov. 2019
4.Tutorial de Crăciun– STOP MOTION-dec. 2019
5.„Cine știe, câștigă” Concurs de cultură generală, KAHOOT-ian. 2020
6.„Cine știe, câștigă” Concurs de cultură generală, QUIZIZZ-febr. 2020
7.Felicitări digitale, CANVA-mart. 2020
8.Felicitări digitale, WORDART-apr. 2020
9.Diseminarea proiectului-mai 2020

Înscrierea se realizează prin completarea formularului google și prin expedierea Acordului de Parteneriat semnat și ștampilat pe adresa prodidact2017@gmail.com.
Vă așteptăm cu drag!