Clasa întâi Comunicare în limba română clasa întâi

Literele p și P

Așa cum ne-am obișnuit deja, avem și pentru sunetul p și literele p și P câte o fișă de lucru. Aceste materiale vin să completeze celelalte resurse utilizate în lecție și oferă diferite situații de aplicare a noilor cunoștințe.

Prin intermediul exercițiilor propuse copiii se vor familiariza cu literele p și P de tipar și de mână, vor exersa pronunțarea corectă și localizarea sunetului p în cuvinte, vor citi și vor scrie cuvinte și propoziții.

Literele p și P. Litera p mic de tipar și de mână

Primul exercițiu al fișei le propune copiilor să identifice corect litera p mic de tipar. Avem un tabel cu mai multe litere iar sarcina de lucru constă în colorarea casetelor în care se află litera indicată.

literele p și P
Litera p mic

Al doilea exercițiu aduce în discuție mai multe aspecte. În primul rând, copiii vor desena obiecte în a căror denumire se aude sunetul p. Le voi sugera să aibă în vedere poziționarea sunetului p nu doar la începutul cuvântului, ci și în interior sau la finalul acestuia. Pentru fiecare cuvânt corespunzător desenului realizat se va realiza schema grafică a acestuia. Copiii vor reda silabele și sunetele cuvântului, marcând sunetul nou printr-o bulină colorată.

Cu al treilea exercițiu începem activitatea de scriere. Litera p mic de mână va fi scrisă mai întâi pe contur punctat, apoi liber, iar în a treia caseta va fi exersată pe spațiul tip 1. Aceste exersări au rolul de a pregăti scrierea în caiete. Aici, litera se va exersa pe 2-3 rânduri.

Înainte de scrierea unor cuvinte cu litera nouă, exersăm scrierea unor silabe pentru a observa cu cum se realizează legătura între litera p și celelalte litere. Pentru fiecare imagine dată, copiii vor scrie doar prima silabă a cuvântului corespuzător imaginii.

Ultimele două exerciții sunt dedicate activității de citire. Evident că ele pot fi rezolvate înaintea sarcinilor de scriere. Depinde de organizarea scenariului didactic. Cuvintele date sunt scrise pe silabe sau integral. Unele dintre ele sunt cuvinte care se regăsesc în textul de la exercițiul 6.

Atât cuvintele, cât și textul pot fi transcrise apoi pe caiet.

Litera P

Fișa pentru litera P conține tot 6 exerciții. Pornim de la recunoașterea literei P mare de tipar și continuăm cu scrierea celei mari de mână.

literele p și P
Litera P mare

Acum suntem pregătiți să ne jucăm puțin cu litera nouă și să o folosim în diferite contexte. Spre exemplu, la exercițiul 3 se cere transformarea unor cuvinte după modelul dat.

La exercițiul 4 copiii sunt provocați să scrie o propoziție în care toate cuvintele încep cu p.

Nu lipsește nici textul de citit/de transcris. El este însoțit de un exercițiu prin care se verifică citirea conștientă. Copiii au de desenat obiectele despre care se vorbește în text. Vor învăța și două cuvinte noi – portret și autoportret – și diferența dintre ele.