Clasa întâi Comunicare în limba română clasa întâi

Literele î și â

Avem și pentru literele î și â câteva fișe de lucru în documentul de la finalul articolului, fișe pe care le vom utiliza pe parcursul mai multor lecții.
Două dintre ele sunt fișele deja cunoscute de antrenament grafic. Ultimele două constituie materialul pentru lecția de consolidare.

Literele î și Î. Antrenament grafic

Fișele de antrenament grafic au rolul de a pregăti exersarea pe caietele tip I. Prin intermediul lor nu învățăm doar scrierea literelor noi. Avem ocazia de a ne familiariza cu sunetul, de a face diverse exerciții de analiză și sinteză fonetică, de a citi cuvinte, propoziții, texte. De asemenea, găsim exerciții pentru dezvoltarea vocabularului.

Literele Î și Â
Fișă litera î

Pentru literele î și Î, fișa de lucru conține 7 exerciții. Începem cu recunoașterea literei mici, respectiv a celei mari de tipar și cu exemplificări de cuvinte care conțin sunetul î la începutul sau la finalul cuvântului, respectând regula de scriere a cuvintelor cu î. Vom aduce în discuție la un moment dat și situațiile în care litera î apare în interiorul cuvântului.

Deocamdată, la exercițiul 2 sarcina de lucru constă în desenarea de către copii a unor obiecte/ființe a căror denumire începe cu î.

În continuare vom citi câteva cuvinte cu î, cuvinte monosilabice sau formate din două, trei, chiar patru silabe.

Suntem pregătiți pentru exersarea literei de mână, prin urmare o vom face pe contur punctat, liber, precum și pe spațiul tip 1 de pe fișă și din caiete. Întrucât literele î și Î nu pun probleme de scriere, vor fi predate ambele în aceeași lecție.

Cu următoarele două exerciții trecem la scrierea cuvintelor cu î. Mai întâi, vom completa cuvintele date cu î și apoi le vom transcrie. Apoi, încercăm să găsim cuvinte cu înțeles opus celor date. Evident că ele conțin litera î. E un exercițiu provocator, nu foarte ușor, deoarece întâlnim și scrierea cu m înainte de p, dar și scrierea cu doi n sau situația în care î apare în interiorul cuvântului.

Fișa se încheie cu textul „La înot”, ocazie de a exersa cititul, de a descoperi cuvinte noi cu î, de a transcrie câteva propoziții sau tot textul.

Fișa pentru litera â

Fișa pentru litera â debutează, de asemenea, cu un exercițiu de recunoaștere a literei, urmat imediat de scrierea de mână a acesteia.

Literele Î și Â
Fișă litera â

Ca și în cazul literei î, și aici avem un exercițiu de completare a unor cuvinte date cu litera â. Citirea conștientă va fi verificată prin realizarea de către copii a unor desene corespunzătoare cuvintelor. În continuare, aceste cuvinte vor fi transcrise pe spațiul de scris dat.

Încheiem fișa cu câteva propoziții. Nu avem text aici deoarece acesta apare pe pagina următoare și este pregătit pentru următoarea lecție, cea de consolidare.
Propozițiile sunt lacunare. Copiii vor folosi lista de cuvinte din dreapta pentru a completa propozițiile.

Literele î și â. Exercițiu de copiere

Următoarea fișă conține un text în care întâlnim multe cuvinte cu literele î și â. Este un material potrivit pentru lecția de consolidare.

După citirea textului se pot face diverse exerciții. Spre exemplu, li se poate cere copiilor să transcrie pe caiet doar cuvintele care conțin literele î și â. Să le despartă în silabe sau să alcătuiască enunțuri noi cu ele.

Pentru copiere am inserat o imagine cu trei dintre propozițiile din text. De asemenea, pe pagina următoarea găsiți spațiul de scris pe harta României, deși copierea se poate face și pe caiet.

Dacă vă place ideea de a utiliza astfel de imagini cu spațiu de scris (vă asigur că celor mici le place foarte mult), pe site veți găsi diferite modele, unele cu tematică de iarnă, altele de primăvară.

De asemenea, pentru a putea fi folosite și la clasa pregătitoare sau la clase mai mari am inserat în cele mai multe dintre imagini spații dictando sau tip II. Bineînțeles că nu a fost omisă nici rețeaua cu pătrățele pentru că și la matematică pot fi rezolvate exerciții utilizând aceste fișe.