Comunicare în limba română clasa întâi

Litera X. Explicăm, explorăm, exersăm!

Activitățile pentru litera x au fost construite pe baza textului oferit de manualul editurii CD Press, ”La Felix”. Am urmărit înțelegerea conținutului textului citit și exersarea literei x, astfel:

Litera x. Exemple de activități

Explicăm!

Un exemplu de activitate este acest joc pentru dezvoltarea auzului fonematic: la fiecare cuvânt rostit de mine, copiii ridică un creion albastru dacă au auzit sunetele ”cs” sau unul roșu pentru ”gz”. Urmează citirea textului din manual, selectarea  cuvintelor scrise cu litera x, pronunțarea clară și corectă a acestor cuvinte, despărțirea lor în silabe (oral).

Explorăm!

În această etapă se verifică înțelegerea conținutului textului apelând din nou la explozia stelară. De data aceasta, întrebările pe baza textului sunt formulate individual și sunt  însoțite de răspunsuri. Fiecare copil primește câte cinci steluțe ca cele de mai jos. După ce le decupează și le colorează , steluțele sunt lipite pe rând în caiet. Începem cu întrebarea ”Cine?„. Copiii lipesc steluța în stânga paginii și în dreptul ei formulează o întrebare care începe cu cuvântul scris pe steluță, precum și răspunsul corespunzător. Verificarea se realizează după fiecare sarcină de lucru, frontal.

Litera x. Steluțe cu întrebări
Steluțe cu întrebări

O altă variantă ar fi scrierea întrebărilor pe degețele, ca în imaginea de mai jos. Fișa poate fi lipită pe foaia din stânga a caietului urmând ca întrebările și răspunsurile să fie scrise pe foaia din dreapta.

Litera X. Degețele curioase
Degețele curioase

Pentru că unitatea tematică face referire la mișcare și sănătate, cu ajutorul unei alte steluțe am indicat,  în colțurile acesteia,  activități care pot fi desfășurate la Felix (sau într-o excursie, spre exemplu) și care contribuie la menținerea sănătății: odihnă, relaxare, plimbare, tratament, mișcare.

Litera x. Stelute
Stelute

Acesta este textul-suport, manual CD Press, autori – Iliana Dumitrescu, Daniela Barbu:

La Felix

Este vineri. Xenia pleacă în excursie cu familia. Drumul este exagerat de aglomerat.
Ajung în stațiunea Felix. Au venit pentru odihnă și relaxare. Uneori vin pentru tratament. Medicii îi examinează. Le dau explicații despre starea lor de sănătate. Le recomandă diverse exerciții în bazinele cu apă termală.
Seara ies la plimbare în parc. Aici există nuferi și lotuși uriași. Se aude un saxofon. La ora zece fix, muzica încetează. Se așterne liniștea.

Exersăm!

Fișa de mai jos conține câteva exerciții pentru consolidarea literei x. La primul exercițiu copiii vor indica ordinea silabelor pentru obținerea unor cuvinte numerotând silabele pe petalele florilor. Aceste cuvinte vor complete propozițiile de la al doilea exercițiu. Următorul exercițiu are legătura cu tema discutată –  mișcare și sănătate. Copiii vor colora cheile care arată elemente ce contribuie la menținerea sănătății. Exersăm astfel și citirea altor cuvinte care conțin litera x.

Exercițiul 4 presupune formularea a două propoziții pentru orele indicate de ceasuri (exemplu: Este ora 7 fix.). Fișa se încheie cu două ghicitori despre limax și excavator. Răspunsurile vor fi scrise pe spațiile punctate.

Fișă de lucru litera X
Fișă de lucru litera X