Clasa întâi Comunicare în limba română clasa întâi Dezvoltare personală clasa întâi

Litera F mare de tipar și de mână. Fata babei și fata moșneagului

La litera F mare de tipar și de mână, pe lângă celelalte activități specifice de învățare a literei noi, am discutat pe marginea poveștii ”Fata babei și fata moșneagului” de Ion Creangă. Cu această ocazie am făcut primele încercări de caracterizare a unui personaj. Deși manualul prezintă conținutul poveștii în câteva propoziții, am preferat citirea poveștii în întregime pentru a înlesni povestirea orală a conținutului acesteia de către copii.
Activitățile prezentate mai jos au fost desfășurate după învățarea literei noi de tipar, respectiv de mână, de citire și scriere a cuvintelor care conțin litera nouă, de citire a textului din manual, într-o etapă de consolidare și, în același timp, de verificare a înțelegerii conținutului celor citite/audiate, de înțelegere a mesajului textului.

Trăsături fizice

Am selectat din textul din manual propoziția ”Fata moșului era foarte frumoasă.”, propoziție pe care copiii au transcris-o în caiet. Pentru că nu avem alte informații privind trăsăturile fizice ale acesteia, am apelat la imaginația copiilor care au redat prin desen frumusețea fetei (pe caiet am lipit imaginea unei fete pe care copiii au completat-o cu detalii). Pe baza acesteia, au prezentat oral însușiri fizice ale fetei.

  Trăsături morale

Pe tablă am afișat imaginea mărită a unui cufăr – cufărul faptelor bune. Pe bilete am scris scurte propoziții referitoare la faptele bune/rele săvârșite de cele două personaje principale ale textului. Iată câteva exemple: ”A lipit cuptorul”, ”A opărit animalele”, A făcut bucate gustoase”, ”A afumat mâncarea”. Sarcina de lucru a constat în citirea propoziției, identificarea personajului corespunzător, clasificarea faptei ca fiind bună sau rea, lipirea biletului pe cufăr în cazul în care este vorba de o faptă bună. Documentul pdf de la finalul articolul conține posterul cu cufărul, iar în word veți găsi biletele și chipul fetei.

Litera F. Cufărul faptelor bune
Litera F. Cufărul faptelor bune

Al doilea pas a fost ordonarea propozițiilor în funcție de momentul desfășurării acțiunilor în text. Pe baza faptelor descrise, copiii au desprins însușirile sufletești ale personajului și le-au scris pe caiet în jurul imaginii lipite. Au învățat astfel că faptele unei persoane vorbesc despre caracterul acesteia.
Prin antiteză, oral, a fost schițat și un portret fizic și moral al fetei babei.

Desprinderea învățăturii textului.

Întrucât faptele celor două personaje au condus către recompensă, respectiv pedeapsă, învățătura textului a fost redată (oral și în scris) prin două proverbe: ”Bine faci, bine găsești”, ”După faptă și răsplată”.
Povestea a constituit un pretext pentru învățarea la matematică și explorarea mediului a noțiunilor despre timp (ora, ziua, săptămâna) prin descrierea unei zile din viața fetei moșului, pe ore și activități (aici găsiți descrierea activității).

Litera F mare de tipar și de mână

Fișa de lucru de mai jos a fost utilizată pentru recunoașterea literei F și pentru exersarea literei de mână.

Litera F mare de tipar și de mână
Litera F mare de tipar și de mână

Materialele utilizate pentru desfășurarea activităților descrise mai sus pot fi descărcate de aici.