Clasa întâi Comunicare în limba română clasa întâi

Litera ”d” – metoda cadranelor

Pentru litera d m-am gândit la utilizarea metodei cadranelor, chiar dacă suntem abia la jumătatea clasei I. Încercăm încă de pe acum să ne familiarizăm cu metode pentru dezvoltarea gândirii critice.

Metoda presupune utilizarea unui tabel cu patru spații sau a două drepte perpendiculare ce vor reprezenta cele patru cadrane. Pentru că este prima dată când lucrăm această metodă, exercițiile au fost rezovate individual și apoi frontal. În etapa de evocare am citit, am explicat și am înțeles cerințele, în cea de realizare a sensului elevii au lucrat individual pe baza textului dat, iar în etapa de reflecție am citit răspunsurile, le-am dezbătut, s-au corectat greșelile, s-au făcut aprecieri. Bineînțeles, că toate aceste activități au fost precedate de exercițiile specifice învățării unui sunet/a unei litere noi.

Fișe pentru învățarea literelor d și D

Și dacă tot am amintit de exercițiile specifice învățării literelor noi, bineînțeles că avem și pentru d și D două fișe de antrenament grafic și de exersare a cititului.

litera d
Litera d

Fișa literei d conține 5 sarcini de lucru. Începem cu recunoașterea literei mici de tipar, continuăm cu exemple de cuvinte care conțin sunetul d și apoi trecem la citirea unor cuvinte formate din 1, 2 sau 3 silabe. Cuvintele sunt cele care se vor regăsi în textul de la exercițiul 5.

Până la citirea acestuia exersăm litera de mână pe contur punctat, liber și pe spațiu tip I. Copiii vor avea de scris pe spațiul dat la exercițiul 4 și câteva cuvinte în care se întâlnește litera d, altele dect cele descoperite la exercițiul 2.

Textul-suport conține câteva propoziții și este o ocazie de a exersa cititul prin diverse procedee. De asemenea, textul poate fi transcris pe caiete. Exercițiile pentru înțelegerea sa se regăsesc pe fișa cu cele patru cadrane.

litera d
Litera D mare

Fișa literei D conține cam aceleași tipuri de sarcini de lucru. La finalul textului am introdus câteva întrebări la care copiii vor formula răspunsuri orale și apoi în scris.

Litera d – metoda cadranelor

Așa cum am precizat, metoda cadranelor a fost aplicată la textul de pe fișa literei d. Sunt patru sarcini de lucru care vizează atât înțelegerea textului și scrierea corectă, cât și discutarea propriilor experienței sau încurajarea creativității.

litera d
Metoda cadranelor

Cerințele exprimate pentru fiecare cadran au fost:
Cadranul 1 este dedicat înțelegerii textului. Aici, copiii au câteva enunțuri legate de conținutul acestuia, iar sarcina lor constă în alegerea variantei corecte de răspuns.
Cadranul 2 conține spații de scris pentru transcrierea cuvintelor din textul citit.
Cadranul 3 are o cerință mai aparte și anume scrierea celor 3 acțiuni pe care le-a făcut personajul după ce a realizat desenul.
Cadranul 4 cere formularea unui răspuns la întrebarea dată și a unui desen care să redea acest răspuns.

Sarcinile de lucru au fost alese în funcție de ceea ce am urmărit cu precădere în această lecție: scrierea corectă, caligrafică a literei noi, a cuvintelor, citirea corectă și conștientă a textului, formulare de răspunsuri la întrebări, exprimarea unor opinii, gânduri personale.

Dincolo de faptul că am ieșit din rutina lecțiilor de predare-învățare a unui sunet, respectiv a unei litere noi, utilizarea acestei metode i-a ajutat pe copii să înțeleagă în mod adecvat și să sintetizeze conținutul informational și să se implice activ în rezolvarea sarcinilor, îmbinând cititul cu scrisul, comunicarea cu desenul, jocul cu învățarea.

Comments are closed.