Clasa a doua Matematică și explorarea mediului clasa a doua

Numerele naturale în concentrul 0-1000. Joc didactic ”Căsuțele ștrumfilor”

Astăzi a fost rândul nostru să facem o vizită  ștrumfilor, prietenii noștri care sunt tot timpul prezenți în clasa noastră. Cu această ocazie am recapitulat numerele naturale în concentrul 0-1000 prin intermediul jocului didactic ”Căsuțele ștrumfilor” și a unor fișe de lucru.

Numerele naturale în concentrul 0-1000

Lecția a vizat dezvoltarea competențelor de scriere, citire, formare, comparare, ordonare și rotunjire a  numerelor naturale în concentrul 0-1000. Activitatea s-a desfășurat mai întâi în echipă, apoi frontal, iar la final am avut și un moment de lucru individual.

Joc didactic ”Căsuțele ștrumfilor”. Activitate în echipă

Numerele naturale în concentrul 0-1000
Numerele naturale în concentrul 0-1000

Am început cu jocul didactic ”Căsuțele ștrumfilor”. Așa cum am spus mai sus, am pornit spre satul ștrumfilor la strigătul de ajutor al acestora. Într-o noapte, Gargamel a ascuns plăcuțele cu numerele căsuțelor iar ștrumfii nu știu unde locuiesc. Noi îi vom ajuta să își identifice căsuțele.

La tablă am afișat șapte ciupercuțe reprezentând căsuțele ștrumfilor. Pot fi imprimate fie cele șapte ciupercuțe colorate, fie cea alb-negru pe șapte foi de culori diferite.

Fiecare căsuță are un cartonaș cu un număr format din trei cifre. Cartonașul a fost prins pe spatele ciupercii astfel încât să nu fie văzut de copii. Aceștia au fost împărțiți în 7 echipe – 6 echipe a câte 5 membri și una formată din patru membri. În funcție de numărul copiilor din clasă, se poate reduce numărul echipelor sau ele pot fi formate din mai puțini copii. Fiecare echipă a primit câte un ștrumf însoțit de un cartonaș cu indicii pentru descoperirea numărului căsuței. Sarcina echipei este de a rezolva exercițiul de pe fișă și de a găsi numărul care corespunde criteriilor date. Fiecare număr ce va fi descoperit trebuie să îndeplinească simultan patru condiții.

După finalizarea sarcinilor în echipă se face verificarea frontală a rezolvării. Se afișează primul cartonaș pe prima ciupercuță. Echipa care a identificat acel număr va plasa ștrumful lângă casa sa. La fel se procedează cu toate numerele. Drept recompensă pentru ajutorul oferit copiii primesc o ciupercuță din carton și …. o altă fișă de lucru.

Fișă de lucru. Activitate frontală

Vizita în satul ștrumfilor nu se încheie aici. Urmează câteva exerciții pornind de la numerele scrise pe ciupercuțe. Se lucrează pe fișa primită, dar și la tablă. Fișa conține șase exerciții după cum urmează:

-scrierea numerelor de pe ciupercuțe în ordine crescătoare și încercuirea cifrei sutelor;
-identificarea numerelor impare și scrierea acestora cu litere;
-identificarea numerelor pare și descompunerea lor în sute, zeci și unități;
-selectarea unor numere după un criteriu dat și identificarea vecinilor/răsturnatului acelor numere;
-rotunjirea la zeci și la sute a numerelor de pe ciupercuțe.

Fișă de lucru. Activitate individuală

Am pregătit încă o fișă de lucru care poate fi utilizată pentru evaluare sau ca temă pentru acasă. Începe cu un joculeț de identificare a numerelor pe baza unor criterii și de colorare a bulinelor pe care sunt scrise, respectând codul culorilor. Sarcinile de lucru sunt asemănătoare celor descrise mai sus și se folosesc tot numerele de pe ciupercuță. În plus, am introdus două exerciții.  Unul presupune  continuarea unor șiruri cu numere care respectă regula dată. La ultimul exercițiu copiii vor scrie câteva informații care descriu numărul dat (ex: este număr impar, este cel mai mare număr impar de trei cifre diferite, este predecesorul numărului 988 etc).

Dacă vă place ideea, în documentul atașat articolului găsiți toate materialele necesare desfășurării lecției. Din document lipsesc imaginile ștrumfilor, dar acestea pot fi găsite cu ușurință pe internet sau pot fi înlocuite cu imagini pentru diverse viețuitoare.