Clasa a treia Matematică pentru clasa a treia

Înmulțirea în concentrul 0-10000

Pentru înmulțirea în concentrul 0-10000 am conceput câteva fișe de lucru ce pot fi folosite pentru consolidarea cunoștințelor și deprinderilor de calcul sau pentru evaluarea acestora. Fișele pot fi folosite în clasă sau ca temă pentru acasă.

Înmulțirea în concentrul 0-10000. Competențe vizate

Sarcinile de lucru au fost construite având în vedere competențele specifice prevăzute în programa clasei a III-a:
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 – 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii;
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente simple;
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 – 10 000.
În centrul atenției avem înmulțirea unui număr de două sau de trei cifre cu un număr de o cifră și înmulțirea a două numere formate din două cifre.

Înmulțirea în concentrul 0-10000. Conținutul fișelor

Înmulțirea în concentrul 0-10000
Înmulțirea în concentrul 0-10000

Documentul atașat la finalul articolului conține 9 fișe de lucru, color, format A5. Pe o pagină sunt fișe pentru doi copii. Am ales această dimensiune pentru a putea lipi fișele în caiet, deși unele dintre ele au și spațiu pentru rezolvare. Pe acestea le-am folosit pentru evaluare curentă.
După cum veți vedea, cu excepția unei singure fișe, toate celelalte au cel mult patru sarcini de lucru. Atât am estimat că se poate lucra într-o oră în clasă, lucru verificat, de altfel, în practică.
Sarcinile de lucru sunt diverse, pornind de la exerciții de calcul, trecând prin terminologia matematică specifică înmulțirii (și nu numai) până la rezolvarea și compunerea de probleme. Nu am uitat nici ordinea efectării operațiilor sau determinarea unui număr care îndeplinește anumite condiții.

Tot pe această temă am postat un joc numit ”Zarul înmulțirilor”. Descrierea acestuia, regulile, formele de organizare și materialele necesare se află în acest articol.