Clasa a doua Matematică și explorarea mediului clasa a doua

Înmulțirea cu 7, cu 8 și cu 9

Cu înmulțirea cu 7 , cu 8 și cu 9 am încheiat și tabla înmulțirii. Materialele folosite în aceste lecții se regăsesc în documentul de la finalul articolului. E vorba de câteva fișe de lucru pe care le-am folosit sau pe care urmează să le folosim  în lecțiile de predare sau pentru fixarea/consolidarea cunoștințelor și deprinderilor de calcul.

Înmulțirea cu 7, cu 8 și cu 9 – terminologie matematică

Înmulțirea cu 7, cu 8 și cu 9
Înmulțirea cu 7, cu 8 și cu 9

Așa cum ne-am obișnuit deja, la fiecare nouă lecție am folosit o imagine pe care am scris terminologia matematică specifică înmulțirii. Metoda a dat roade, dovadă fiind faptul că cei mici recunosc cu ușurință în exerciții și probleme aceste cuvinte și expresii matematice. Ceea ce a început ca o joacă a devenit pe parcursul orelor o activitate de învățare eficientă.

Așadar, pentru înmulțirea cu 7 terminologia matematică apare pe imaginea unui fulg de nea. Nu a fost aleasă întâmplător ci în strânsă legătură cu subiectul de la comunicare în limba română – Crăiasa Zăpezii. Înmulțirea cu 8 și cu 9 a fost predată în aceeași oră, de aceea am ales imaginea unei perechi de mănuși. Fișele au fost decupate și lipite în caiete.

Fișe de lucru

Pentru consolidare am conceput mai multe fișe de lucru. Urmează o săptămână în care vom aprofunda ceea ce am învățat până acum. Toate fișele păstrează tematica de iarnă, exercițiile și problemele sunt scrise pe imagini ce pot fi apoi colorate de către copii. Sarcinile de lucru sunt diverse, pe unele fișe sunt mai  numeroase, pe altele sunt în număr mai mic, unele sunt de nivel mediu, altele au un grad de dificultate mai mare. Fișele cuprind:
-Exerciții de înmulțire cu doi sau chiar trei factori;
-Exerciții de aflare a produselor urmată de compararea acestora
-Exerciții de completare a factorilor care lipsesc în înmulțiri date

-Exerciții de scriere a unor numere ca produs de doi factori, ca sumă sau diferență a două numere;
-Exerciții de completare a unor tabele cu factorii sau produsele corespunzătoare;
-Exerciții de înlocuire a unor imagini cu numere potrivite, care respectă relația dată;
-Rezolvare și compunere de probleme.
Fișele pot fi folosite în clasă, ca temă pentru acasă sau chiar pentru evaluare.