Clasa a patra Limba și literatura română clasa a patra

”Habarnam devine pictor”, după Nikolai Nosov

Pentru că zilele acestea învățăm acasă, materialele pe care le voi posta vor fi astfel realizate încât să poată fi lucrate de copii fără sprijinul direct al profesorului. Poate mai mult ca niciodată copiii exersează acum competența de a învăța să înveți, autonomia, responsabilitatea și implicarea în propriul proces de învățare.
Încep seria acestor materiale cu câteva fișe de lucru pentru textul ”Habarnam devine pictor”, după Nikolai Nosov, text pe care noi îl avem în manualul de Limba și literatura română, clasa a IV-a, editura Intuitext.

Fișele pot fi folosite și de către cei care nu lucrează după acest manual. Textul poate fi preluat de pe www.manuale.edu.ro sau din cartea ”Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi” de Nikolai Nosov (capitolul III – ”Cum a devenit Habarnam pictor”). În format electronic, textul se găsește la adresa habarnam.ro.
De asemenea, pe canalul youtube există audiobook-uri care prezintă conținutul textului pe capitole.

Menționez că între textul din manual și cel original există mici diferențe datorate adaptării textului de către autorii manualului. Unele pot crea confuzii. Spre exemplu, personajul Peticel este numit în manual Ciufulici.

”Habarnam devine pictor”. Structura fișelor

Veți găsi în documentul pus la descărcare 7 fișe de lucru. Le-am gândit în așa fel încât ele să fie lucrate de copii pe parcursul mai multor zile. Fiecare fișă urmărește exersarea anumitor competențe și poartă un titlu sugestiv. Am avut în vedere atât receptarea de mesaje orale și cât și receptarea și redactarea de mesaje scrise. Competența de exprimare orală va fi și ea exersată în momentul unei întâlniri on-line cu elevii.
Așadar, sarcinile de lucru au fost grupate astfel:
-sarcini de lucru pentru extragerea unor informații de detaliu dintr-un text audiat/citit și realizarea de deducții simple;
-sarcini de lucru pentru înțelegerea și aprofundarea conținutului textului literar;
-sarcini de lucru pentru recapitularea părților de vorbire învățate și pentru exersarea scrierii corecte (ortografie și punctuație).

Facem cunoștință cu Habarnam și cu prietenii săi

Prima fișă de lucru ne introduce în fantastica lume a lui Habarnam și a prietenilor săi. Este un prilej de a face cunoștință cu personajele, de a le plasa în spațiul în care trăiesc, de afla primele informații despre ele. În acest scop una dintre sarcini constă în audierea primului capitol al cărții. Încercăm să îl cunoaștem mai bine pe Habarnam și începem chiar cu deducerea semnificației numelui său.
Tot aici am introdus și câteva informații despre autor și despre carte.

Citim și înțelegem

Cu a doua fișă pătrundem deja în universul textului ”Habarnam devine pictor”. Primele două exerciții au ca scop verificarea citirii conștiente a textului prin rezolvarea unor sarcini ce presupun selectarea unor informații de detaliu din text. Următoarele exerciții aduc în discuție vocabularul , mai precis exerciții de sinonimie, antonimie, explicarea sensului unor expresii.

Explorăm și aprofundăm conținutul textului

Mai facem un pas în universul textului și continuăm explorarea acestuia cu diferite sarcini de lucru. Formulăm întrebări, precizăm personajele textului, le recunoaștem după replicile rostite. Ultimul exercițiu le cere copiilor să-și exprime și să motiveze părerea proprie referitoare la tablourile realizate de Habarnam.
Urmează câteva sarcini de lucru legate de ordonarea cronologică a întâmplărilor din text, delimitarea acestuia în fragmente logice, alcătuirea planului dezvoltat de idei. Fișa se încheie cu o provocare la povestirea orală a textului având ca sprijin tot ce s-a lucrat anterior pe această fișă.

Pot mai mult! Exersăm

Nu uităm de comunicarea scrisă. Următoarea fișă îi pune pe copii în situația de transforma vorbirea directă în vorbire indirectă, dar și de a povesti în scris, la alegere, un fragment al textului. Este o ocazie de a consolida deprinderile de scriere corectă, de exprimare clară, coerentă, logică. Și exercițiile de pe următoarea fișă au fost create în acest scop. Astfel, ne reamintim regulile ortografice, dar și pe cele de utilizare a semnelor de punctuație. Tot aici aducem în discuție și reactualizăm cunoștințele despre părțile de vorbire învățate.

Ne jucăm

Încheiem setul de fișe de lucru cu un material mai jucăuș, o provocare la joc și artă, tot pe baza textului-suport. Copiii își vor imagina că sunt Habarnam și vor încerca să realizeze portretele personajelor întocmai ca acesta.

Acest lucru presupune, pe lângă partea artistică, revenirea la text pentru a reciti descrierea portretelor realizate de Habarnam. Galeria de tablouri se încheie cu realizarea portretului lui Habarnam în două variante. Primul va prezenta prin desen însușirile fizice. Pe al doilea spațiu copiii vor nota însușiri sufletești ale personajului.