Clasa a treia Matematică pentru clasa a treia

Fracții

După mai multe lecții în care am învățat despre fracții și am exersat citirea, scrierea, compararea, ordonarea lor prin tot felul de activități practice, jocuri și exerciții, am ajuns și la finalul acestui capitol. Din tot ceea am folosit am ales să prezint aici o fișă de lucru care poate fi folosită într-o lecție de recapitulare și sistematizare sau ca probă de evaluare.

Fracții. Ce am învățat?

Fracții
Fracții

Așa cum spuneam, am dedicat fracțiilor mai multe ore în care, rând pe rând, au fost introduse noțiunile prevăzute în programa clasei a III-a. Astfel, am exersat:
-identificarea, în situaţii familiare, a scrierii fracţionare;
-identificarea numărătorilor şi numitorilor fracţiilor;
-citirea şi scrierea fracţiilor subunitare şi a celor echiunitare;
-determinarea unei fracţii când numărătorul şi/sau numitorul îndeplinesc anumite condiţii;
-reprezentarea intuitivă unei fracţii subunitare date pornind de la situații familiare;
-scrierea unor fracţii subunitare pornind de la mulţimi de obiecte, de la un desen/reprezentare grafică sau de la un text;
-utilizarea semnelor <, >, = în compararea fracţiilor cu ajutorul unor exemple concrete şi a unor reprezentări grafice;
-compararea unor fracţii cu acelaşi numitor cu ajutorul unor obiecte familiare sau a unor reprezentări grafice;
-ordonarea fracțiilor subunitare, folosind exemple practice din viața cotidiană sau reprezentări grafice;
-determinarea intuitivă a unei fracţii mai mici sau mai mari decât o fracţie dată;
-completarea numărătorului unei fracţii, cu respectarea unor condiţii date;
-intuirea echivalenței unei fracţii subunitare cu o sumă sau cu o diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor reprezentări grafice sau exemple familiare.

Fracții. Fișă de lucru

După cum veți vedea, fracțiile din fișa noastră sunt subunitare sau echiunitare, cu numitorul mai mic sau egal cu 10. Fișa curpinde nouă exerciții, după cum urmează:
Exercițiul 1 – completarea unor enunțuri lacunare cu informațiile potrivite referitoare la fracții – ce este o fracție, ce arată numărătorul unei fracții, respectiv numitorul;
Exercițiul 2 – scrierea fracțiilor cu litere și cu cifre; pentru scrierea cu litere cerința vizează trei variante (răspunsuri posibile: unu supra patru, unu pe patru, o pătrime, un sfert, a patra parte dintr-un întreg).
Exercițiul 3 – scrierea fracției corespunzătoare părților colorate dintr-un întreg în patru situații diferite;
Exercițiul 4 – colorarea părților corespunzătoare fracției scrise în dreptul fiecărui desen – patru situații;

Exercițiul 5 – compararea fracțiilor cu același numitor – exercițiul presupune completarea fracțiilor cu numitorul sau numărătorul potrivit astfel încât relațiile date să fie adevărate;
Exercițiul 6 – ordonarea crescătoare, respectiv descrescătoare a unor fracții date;
Exercițiul 7 – scrierea unei fracții corespunzătoare atunci când nu există reprezentare grafică, respectând cerința dată;
Exercițiul 8 – este de fapt o problemă cu mai multe operații în care apar noțiuni precum ”sfert” sau „treime”; facem astfel legătura cu fracțiile, dar și cu operațiile matematice pe care le-am învățat.
Exercițiul 9 – ultima problemă se rezolvă prin metoda grafică pe care tocmai am învățat-o.

Fișa se încheie cu un exercițiu de autoevaluare în care am introdus din nou fracțiile. Copiii vor colora un număr de pătrățele din cele nouă, egal cu numărul exercițiilor corect rezolvate ( o încercare de autoevaluare).