Clasa pregătitoare Comunicare în limba română CP

Fișă pentru litera Ț

Adaug seriei de materiale create pentru sunetele și literele de tipar o fișă pentru litera Ț. Este vorba despre câteva exerciții prin intermediul cărora îi familiarizăm pe elevii clasei pregătitoare cu sunetul „ț” și cu literele ț și Ț.

În documentul de la finalul articolului veți găsi această fișă pentru litera Ț împreună cu o pagină cu imagini în interiorul cărora am inserat litera nouă pentru trasarea acesteia pe contur punctat.

Fișă pentru litera Ț. Prima parte

Vom începe cu familiarizarea copiilor cu cele două litere de tipar, ț și Ț. Faptul că se aseamănă cu literele t și T, deja învățate, le va ușura copiilor sarcina. Literele sunt însoțite de imaginea unui țap, cuvântul care va fi primul material pentru analiza și sinteza fonetică. Despărțim cuvântul în silabe, localizăm sunetul „ț”, îl pronunțăm corect, dăm exemple de alte cuvinte care conțin sunetul nou în diferite poziții.

fișă pentru litera Ț
Fișa literei Ț

Imagini cu animale vom întâlni de-a lungul întregii fișe deoarece suntem într-o perioadă în care vorbim despre ele. Pornind de la astfel de imagini, primul exercițiu le cere copiilor să alinte cuvintele corespunzătoare imaginilor. Diminutivele conțin sunetul „ț” în interior sau la sfârșit. Un joc asemănător există în acest articol. Găsiți aici mai multe idei pe care le-am utilizat la seria trecută, la clasa I.

Continuăm cu un exercițiu de scriere a literei Ț. Pe primul rând este scrierea pe contur punctat, apoi scriem încă două rânduri.
Încheiem această primă parte a fișei cu un exercițiu de localizare a sunetului ”ț” în cuvinte. Sunt patru imagini și sub fiecare dintre ele există un număr de cerculețe egal cu numărul de sunete al fiecărui cuvânt. Copiii vor colora cerculețul corespunzător sunetului „ț”.

Fișă pentru litera Ț. Partea a doua

În partea a doua, fișa continuă cu alte patru exerciții. Începem ușurel cu silabe formate din două litere, silabe pe care le vom completa cu alte silabe pentru a obține cuvinte. Silabele găsite de copii vor fi scrise cu litere mari de tipar în casetele date.

fișă pentru litera Ț
Litera Ț

Jocul silabelor continuă și la exercițiul cu numărul 5. De această dată copiii vor avea ca sarcina ordonarea silabelor date și scrierea cuvintelor obținute, de asemenea cu litere mari de tipar.

Cu exercițiul 6 atenția noastră se îndreaptă spre propoziții. Sunt date trei propoziții ce trebuie completate cu anumite cuvinte din cele denumite de imaginile din dreapta. Pentru fiecare propoziție există trei variante. Copiii vor trebui să aleagă de fiecare dată cuvântul care dă sens enunțului dat.

Această fișă pentru litera Ț se încheie cu un exercițiu de alcătuire de enunțuri pornind de la o imagine dată. Avem trei imagini cu animale, sarcina copiilor fiind aceea de a formula câte o propoziție scurtă despre fiecare dintre ele. Propozițiile vor fi scrise cu litere mari de tipar în casetele date.