Clasa pregătitoare Comunicare în limba română CP

Fișa literei J

La Comunicare în limba română urmează să facem cunoștință cu literele j și J, în cadrul unității tematice ”Jocuri și jucării”. Fișa literei J este unul dintre materialele pe care îl vom folosi în lecțiile noastre.

Fișa poate fi descărcată accesând link-ul de la finalul articolului. Documentul cuprinde fișa literei J în variantă color și alb-negru, precum și un alt material pentru scrierea literei J pe contur punctat. Imaginea jobenului cu litere punctate se repetă de șase ori. Fișa va fi decupată și lipită în caietele copiilor.

Fișa literei J

Fișa literei J are 7 exerciții. Primul dintre ele are rolul de a-i familiariza pe copii cu cele două litere de tipar. Ele sunt prezentate chiar de la început și sunt însoțite de o imagine sugestivă, corespunzătoare temei noastre.

fișa literei J
Fișa literei J

Pentru identificarea literelor j și J am apelat la imaginea unui joben care ne oferă mai multe cuvinte ce conțin cele două litere. Mai întâi, pentru a face cunoștință cu sunetul ”j”, ca material pentru analiza și sinteza fonetică, vom folosi chiar cele două cuvinte reprezentate prin imagini: ”jucării” și ”joben”. Copiii vor pronunța sunetul nou, aducând în discuție și asemănarea cu sunetul ”ș”.

Cuvintele care ies din joben vin cu două sarcini de lucru. Una dintre ele este încercuirea literelor j și J. Totodată, ele reprezintă materialul pentru exersarea cititului. Am putea adăuga o a treia sarcină, aceea de a încercui cu diferite culori cuvintele în funcție de numărul lor de silabe sau de a alcătui enunțuri cu aceste cuvinte.

Scrierea literei J

Al doilea exercițiu propune scrierea literei J pe cele trei spații de pe fișă. Pe primul rând litera are conturul punctat. În acest moment se poate utiliza și cealaltă fișă din document. Scrierea literei J va continua pe celelalte două rânduri.

Exercițiile de scriere pe fișă vor fi precedate, bineînțeles, de alte exerciții de trasare a literei în aer sau cu degetul pe bancă. De asemenea, noi folosim sârma plușată pentru modelarea literei.

Exerciții cu literele j și J.

Exercițiul al treilea le cere copiilor să transcrie, la alegere sau la indicația profesorului, opt din cuvintele oferite de jobenul de la exercițiul 1.

fișa literei J
Litera J

Alte cuvinte care conțin litera J vor fi descoperite la următorul exercițiu, înlocuind literele colorate cu litera J. Aceste cuvinte vor fi scrise cu litere mari de tipar în casetele date.

Jocul cu litera J continuă, următoarea sarcină de lucru constând în completarea cu J a unor cuvinte date, cuvinte ce denumesc viețuitoare. Aici, exercițiul poate fi completat cu informații și imagini despre acestea.

Un exercițiu despre jocuri și jucării preferate nu putea să lipsească. La exercițiul 6 copiii vor nota în coloanele tabelului câte cinci jucării, respectiv jocuri preferate.

La finalul fișei facem un pas către citirea și completarea unor propoziții cu cuvintele potrivite. Acestea se află în partea dreapta. Copiii le vor alege și le vor scrie în spațiile date.