Clasa pregătitoare Comunicare în limba română CP

Fișa literei F

Pentru sunetul ”f” și literele de tipar f și F am pregătit, ca de obicei, fișa literei F, fișa pentru exersarea literei pe contur punctat și un alt material pentru scrierea unor cuvinte, propoziții.

În cele ce urmează le voi prezenta pe fiecare dintre ele, însoțite de câteva idei ce pot completa utilizarea lor.

Fișa literei F. Prima parte

Fișa literei F cuprinde mai multe exerciții prin intermediul cărora copiii se vor familiariza cu sunetul nou și cu cele două litere de tipar aferente. Suntem la începutul primăverii, unitatea tematică este despre flori, așadar începem și noi cu o imagine potrivită. Floarea care însoțește cele două litere ne va da ocazia primului exercițiu de analiză și sinteză fonetică. Vom exersa pronunțarea sunetului, îl vom localiza în cuvânt, vom da exemple de cuvinte cu sunetul ”f”.

fișa literei F
Fișa literei F

Sunetului nou îi vom asocia cele două litere prezentate pe fișă. Pentru recunoașterea lor, primul exercițiu le cere elevilor să coloreze fluturașii pe care se regăsesc literele f și F. Pot fi ușor confundate cu E, l sau chiar t, de aceea am considerat necesară această activitate.
Facem ușor trecerea către scrierea literei F. Aici, ca exercițiu premergător, putem utiliza fișele pe care litera F are conturul punctat. Putem apoi să ne întoarcem la fișa literei F pentru trasarea literei mari de tipar.

Partea stângă a fișei se încheie cu un exercițiu de identificare a sunetului ”f” în cuvintele denumite de imaginile date. Copiii vor despărți în silabe cuvintele, vor localiza sunetul ”f” și vor colora cerculețul corespunzător acestuia.

Fișa literei F. A doua parte

În partea dreaptă, fișa literei F continuă cu alte trei exerciții. Primul dintre ele are ca sarcină ordonarea silabelor date pentru a obține cuvinte.

fișa literei F
Litera F

Următorul exercițiu verifică abilitatea copiilor de a citi corect și conștient. Ei au de desenat ceea ce le este prezentat în cerințe.

Încheiem fișa cu trecerea către citirea unor propoziții. Mai întâi, însă, propozițiile trebuie completate cu acele cuvinte care se potrivesc.

Citim , scriem, desenăm

Florile de primăvară m-au dus cu gândul la o fișă pe care, evident, să apară flori al căror interior să îl putem folosi în diverse activități de învățare. Astfel, fișa de lucru pe care am creat-o prezintă trei lalele într-un suport. Ce vom face cu aceste imagini?

M-am gândit la câteva activități pentru întreaga săptămână dedicată literei F. Spre exemplu, pe lalele scriem silabe sau cuvinte cu F. Vom începe cu cuvinte monosilabice, apoi, în ziua următoare, scriem cuvinte bisilabice. Sau pe una dintre lalele, spre exemplu, putem desena obiecte în a căror denumire se aude sunetul ”f”. Pe o altă lalea se poate exersa scrierea literei F. De asemenea, putem desena schema unor cuvinte.

Pe suportul lalelelor am inserat spații de scris. Putem exersa scrierea literei mari de tipar, scrierea silabelor, a cuvintelor, a propozițiilor. Probabil că există și alte posibilități de utilizare a spațiului oferit de imagini, în funcție de obiectivele avute în vedere, de tema zilei, de particularitățile clasei.