Programe școlare pentru clasele III-IV

  • Version
  • Descărcări 3194
  • Mărime Fișier 3.72 MB
  • Data Creării 17 august 2018

Programe școlare pentru clasele III-IV. Sursa documentului

Programele școlare pentru clasele III-IV au fost descărcate de pe site-ul  Institutului de Științe ale Educației (www.ise.ro)

Programe școlare pentru clasele III-IV.  Continutul documentului

Arhiva conține programele școlare pentru clasele III –IV, anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014. Aici veți găsi programele școlare pentru următoarele discipline:

-Limba și literatura română, clasa a III-a și clasa a IV-a
-Matematică, clasa a III-a și clasa a IV-a
-Științe ale naturii, clasa a III-a și clasa a IV-a
-Istorie, clasa a IV-a
-Geografie, clasa a IV-a
-Educație civică, clasa a III-a și clasa a IV-a
-Arte vizuale și abilități practice, clasa a III-a și a IV-a
-Educație fizică, clasa a III-a și a IV-a
-Joc și mișcare, clasa a III-a și clasa a IV-a
-Muzică și mișcare, clasa a III-a și clasa a IV-a.

Conform planului-cadru de învăţământ, aprobat cu numărul 3371/ 12.03.2013, disciplina Limba şi literatura română se predă în clasele a III-a – a IV-a cu o alocare de 5 ore/ săptămână. Pentru disciplina Matematică sunt alocate 4 ore pe săptămână. Cu excepția disciplinelor Educație fizică și Arte vizuale și abilități practice (clasa a III-a) cărora li s-a alocat un buget de timp de 2 ore pe săptămână, celelalte discipline dispun de 1 oră pe săptămână.

Programele sunt elaborate pe baza unui model de proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Structura programei şcolare include următoarele elemente: notă de prezentare, competenţe generale, competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi, sugestii metodologice.

Competenţele specifice sunt competenţe derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa concretă a elevului şi care definesc contexte de învăţare variate.

Programa propune o ofertă flexibilă de activităţi de învăţare. Cadrul didactic poate să modifice, să completeze sau să înlocuiască aceste activităţi cu altele, adecvate clasei. Devine astfel posibil să se realizeze un demers didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă, în contextul specific al fiecărei clase.