Programe școlare pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a

  • Version
  • Descărcări 2176
  • Mărime Fișier 1.69 MB
  • Data Creării 23 august 2018

Programe școlare pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a. Sursa documentului

Programele școlare pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a au fost descărcate de pe site-ul  Institutului de Științe ale Educației (www.ise.ro)

Programe școlare pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a. Conținutul documentului

Arhiva conține programele școlare pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, aprobate prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013. Aici veți găsi programele școlare pentru următoarele discipline:

-Comunicare în limba română
-Matematică și explorarea mediului
-Arte vizuale și abilități practice
-Educație fizică
-Muzică și mișcare
-Dezvoltare personală

Structura programelor şcolare include următoarele elemente: notă de prezentare, competenţe generale, competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi și sugestii metodologice.

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în diverse contexte particulare. Competenţele generale vizate la nivelul disciplinelor vizează achiziţiile elevului pentru întregul ciclu primar. Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate. Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru dobândirea competenţelor de bază si sunt grupate pe domenii. Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice, precum şi elemente de evaluare continuă.

Programele pentru Comunicare în limba română și Matematică și explorarea mediului conțin și câte un exemplu de abordare integrată la clasa pregătitoare (pe parcursul unei săptămâni). La Arte vizuale și abilități practice un astfel de exemplu este dat și pentru clasa I, respectiv a II-a.

Programele școlare pentru clasele III-IV pot fi descărcate de aici.