Literele c, o, p,l

Documentul conține o fișă de lucru prin interemdiul căreia se poate organiza o activitate de recapitulare pentru literele c, o, p, l. Fișa cuprinde cinci exerciții. Sarcinile de lucru presupun despărțirea în silabe a cuvintelor, formarea unor cuvinte pornind de la silabe date, identificarea silabelor unor cuvinte. De asemenea, citirea unor propoziții, formularea de întrebări…

Fișe pentru sunetul p și literele de mână

Documentul pdf conține două fișe pentru sunetul p și literele de mână și de tipar aferente. Acestea oferă ocazii de analiză și sinteză fonetică, de pronunțare corectă și clară a sunetului, de recunoaștere a literelor de tipar. Totodată, copiii vor exersa citirea unor silabe, cuvinte, propoziții, texte scurte. Scrierea literelor de mână se realizează pe…

Fișe pentru literele c și o

Documentul pdf conține patru fișe pentru literele c și o, mici și mari, de tipar și de mână. Sarcinile de lucru propuse parcurg drumul de la sunet la literă, de la literă la silabă, cuvânt, propoziții, text. Litera este recunoscută și apoi exersată în diferite situații. Există spațiu de scris pentru transcrierea unor silabe, cuvinte,…

Fișe pentru sunetul u și literele de mână

Antrenamentul grafic continuă cu fișele pentru sunetul u și literele de mână și de tipar aferente. Acestea oferă ocazii de analiză și sinteză fonetică, de pronunțare corectă și clară a suunetelor. Totodată, copiii vor exersa citirea unor silabe, cuvinte, propoziții, texte scurte. Scrierea literelor de mână se realizează pe contur punctat, dar și pe spațiul…

Fișe pentru literele e, n, ă, r

Documentul conține patru fișe pentru literele e, n, ă, r. Exercițiile incluse aici au rolul de a-i familiariza pe copii cu scrierea acestor litere. Mai mult de atât, există ocazii de scriere a unor silabe, cuvinte scurte, chiar propoziții. De asemenea, fiecare fișă are text-suport sau enunțuri pentru recunoașterea literei noi. Nu lipsesc nici exercițiile…

Un material pentru litera E

Prezentarea powerpoint este un material pentru litera E mare de tipar și de mână. Cuprinde o suită de activități de învățare diverse. Pe parcursul slide-urilor elevii vor avea ocazia să se familiarizeze cu litera E, să o citească, să o identifice în cuvinte. De asemenea, este prezentată litera de mână, cuvinte și propoziții care pot…

Prezentare powerpoint pentru litera e

Materialul pus la descărcare este o prezentare powerpoint pentru litera e mic de tipar, respectiv de mână. Conține 11 slide-uri cu activități de învățare ce pot fi parcurse într-o lecție de predare-învățare a sunetului e și a literelor aferente. Se parcurge drumul de la sunet/literă la silabe, cuvinte și apoi propoziții. Activitatea de comunicare orală…

Fișă pentru literele a, m, t

Documentul conține o fișă pentru literele a, m, t și câteva etichete de lipit pe aceasta. Materialele pot fi utilizate la clasa I, într-o lecție de consolidare a deprinderilor de citit-scris cu aceste litere. Prin intermediul acestei fișe se creează situații de identificare a literelor de tipar și de scriere a literelor de mână corespunzătoare.…

Fișe pentru literele a, m, t, i

Documentul conține cinci fișe pentru literele a, m, t, i. Cu ajutorul acestora copiii vor exersa scrierea literelor mici și mari de mână. Este un antrenament grafic ce precede scrierea în caiete. Pe fiecare pagină există câte două fișe: una pentru litera mică de mână, cealaltă pentru litera mare de mână. De asemenea, există o…

Exersăm semnele grafice

Documentul pdf pus la descărcare conține câteva fișe de lucru cu ajutorul cărora exersăm semnele grafice în perioada preabecedară. Conține 7 pagini, câte o pagină pentru fiecare semn grafic. Pe pagina sunt câte 6 fișe de dimensiune mică pentru a putea fi lipite în caietele copiilor. Fiecare fișă conține patru cadrane cu sarcini de lucru…

Cartonașe pentru analiză și sinteză fonetică

Documentul pdf conține un set de cartonașe pentru analiză și sinteză fonetică de utilizat la clasa întâi sau la clasa pregătitoare. Întrucât dezvoltarea auzului fonematic este vitală pentru însușirea citit-scrisului, aceste cartonșe pot aduce o contribuție importantă. Ele prezintă reprezentări grafice ale propoziției, cuvântului, silabei, sunetului pe baza cărora elevii vor crea propriile exemple. Fiecare…

Reactualizarea literelor învățate

Începem clasa I cu reactualizarea literelor învățate în anul școlar anterior. Fișa de lucru din documentul pdf ne va ajuta în acest sens. Conține toate literele alfabetului și propune câteva sarcini de lucru menite să activeze competențele formate în clasa pregătitoare. Elevii vor recunoaște literele mici de tipar, le vor scrie pe cele mari. Vor…

Recapitulare inițială la limba română (clasa a III-a)

Documentul pdf conține o fișă de lucru creată pentru perioada de recapitulare inițială la clasa a III-a, la disciplina Limba și literatura română. Fișa de lucru cuprinde sarcini de lucru create pe baza unui text -suport, un fragment din „Să ne amintim de vară” de Octav Pancu- Iași. În crearea acestora am urmărit conținuturile prevăzute…

Litera f. Materiale didactice

Documentul word conține materialele didactice utilizate la litera f mic de tipar și de mână, la exercițiile prezentate în articol. Primul material din document este fișa de antrenament grafic pentru litera f. Conține 9 sarcini de lucru care vor fi rezolvate alternativ cu caietul tip 1 și cu exerciții de comunicare orală. De asemenea, am…