Materiale pentru 1 Decembrie

Documentul pdf conține trei materiale pentru 1 Decembrie. Pot fi utilizate la orice clasă într-o activitate dedicată Zilei Naționale a României. Este vorba despre trei fișe. Primele două au la bază aceeași idee, dar se adresează elevilor mai mari, respectiv elevilor mai mici. Dificultatea și complexitatea întrebărilor este diferită. Materialele pot fi utilizate pentru organizarea…

Literele a – U

Pentru a recapitula literele a – U, mai exact a, m, t, i, e, n, ă, r și u, am creat două materiale. Este vorba despre o fișă de lucru și cartonașe pentru un joc didactic. Fișa conține șapte exerciții. Cu ajutorul ei elevii vor exersa literele învățate, vor citi și vor scrie cuvinte și…

Fișe pentru literele c și o

Documentul pdf conține patru fișe pentru literele c și o, mici și mari, de tipar și de mână. Sarcinile de lucru propuse parcurg drumul de la sunet la literă, de la literă la silabă, cuvânt, propoziții, text. Litera este recunoscută și apoi exersată în diferite situații. Există spațiu de scris pentru transcrierea unor silabe, cuvinte,…

Fișe pentru sunetul u și literele de mână

Antrenamentul grafic continuă cu fișele pentru sunetul u și literele de mână și de tipar aferente. Acestea oferă ocazii de analiză și sinteză fonetică, de pronunțare corectă și clară a suunetelor. Totodată, copiii vor exersa citirea unor silabe, cuvinte, propoziții, texte scurte. Scrierea literelor de mână se realizează pe contur punctat, dar și pe spațiul…

Fișe pentru literele e, n, ă, r

Documentul conține patru fișe pentru literele e, n, ă, r. Exercițiile incluse aici au rolul de a-i familiariza pe copii cu scrierea acestor litere. Mai mult de atât, există ocazii de scriere a unor silabe, cuvinte scurte, chiar propoziții. De asemenea, fiecare fișă are text-suport sau enunțuri pentru recunoașterea literei noi. Nu lipsesc nici exercițiile…

Un material pentru litera E

Prezentarea powerpoint este un material pentru litera E mare de tipar și de mână. Cuprinde o suită de activități de învățare diverse. Pe parcursul slide-urilor elevii vor avea ocazia să se familiarizeze cu litera E, să o citească, să o identifice în cuvinte. De asemenea, este prezentată litera de mână, cuvinte și propoziții care pot…

Prezentare powerpoint pentru litera e

Materialul pus la descărcare este o prezentare powerpoint pentru litera e mic de tipar, respectiv de mână. Conține 11 slide-uri cu activități de învățare ce pot fi parcurse într-o lecție de predare-învățare a sunetului e și a literelor aferente. Se parcurge drumul de la sunet/literă la silabe, cuvinte și apoi propoziții. Activitatea de comunicare orală…

Exerciții cu numerele până la 100

Documentul conține patru fișe de lucru cu exerciții cu numerele până la 100. Materialele pot fi un suport pentru recapitularea conținuturilor la clasa I. Fiecare fișă are câte patru exerciții. Cu ajutorul lor, copiii vor recapitula formarea, scrierea și citirea numerelor până la 100. Vor exersa numărarea în anumite intervale, cu pași dați, crescător sau…

Axa numerelor (0-100)

Axa numerelor (0-100) este un material pe care l-am utilizat pentru recapitularea cunoștințelor despre numerele de la 0 la 100. Pe cele două pagini ale documentului veți găsi mai multe axe pentru a fi mai ușor de folosit în lecții. Începem cu axa numerelor de la 0 la 10 și continuăm cu câte o axă…

Exerciții de rotunjire a numerelor până la 100

Documentul conține trei materiale cu exerciții de rotunjire a numerelor până la 100 pentru elevii clasei întâi. Primul set, cel pe care apar axele numerelor, a fost utilizat în predare, iar fișele au fost lipite în caiete. În articol am precizat sarcinile de lucru pentru aceste fișe. Următorul material este tot o fișă de lucru…

Fișe pentru numere pare și impare

Documentul conține câteva fișe pentru numere pare și impare. Sunt materiale pentru clasa întâi, iar numerele sunt cele din concentrul 0-100. Găsiți aici trei fișe de lipit în caietele copiilor. Prima dintre ele le prezintă elevilor cifrele pare și impare. A doua este suportul unui exercițiu de identificare a numerelor pare, respectiv impare dintr-un șir…

Fișă pentru literele a, m, t

Documentul conține o fișă pentru literele a, m, t și câteva etichete de lipit pe aceasta. Materialele pot fi utilizate la clasa I, într-o lecție de consolidare a deprinderilor de citit-scris cu aceste litere. Prin intermediul acestei fișe se creează situații de identificare a literelor de tipar și de scriere a literelor de mână corespunzătoare.…

Fișe de lucru pentru comparare și ordonare

Tot pentru numerele naturale de la 0 la 100 am conceput două fișe de lucru pentru comparare și ordonare. Fiecare dintre ele cuprinde câte trei exerciții. Pot fi utilizate pentru formarea competențelor de comparare și ordonare a numerelor sau ca scurte teste de evaluare. Exercițiile vizează compararea numerelor utilizând semnele potrivite, identificarea vecinilor unui număr,…

Materiale pentru numărul 100

Documentul conține câteva materiale pentru numărul 100, materiale ce vor susține activitățile de învățare descrise în articol. Unele vor fi folosite în lecția de predare, iar pentru fixare există o fișă de lucru cu diverse exerciții. Pe prima pagină a documentului sunt fișele pe care le-am lipit în caiete și pe baza cărora am observat…

Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100

Documentul conține câteva materiale pentru scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100. Pot fi utilizate pentru formarea, dezvoltarea sau evaluarea acestei competențe specifice clasei I. Paginile 1 și 3 ale documentului conțin fișe ce pot fi utilizate în lecțiile de predare. Ele vor fi decupate și lipite în caietele copiilor. Pe celelalte două pagini…

Fișe pentru literele a, m, t, i

Documentul conține cinci fișe pentru literele a, m, t, i. Cu ajutorul acestora copiii vor exersa scrierea literelor mici și mari de mână. Este un antrenament grafic ce precede scrierea în caiete. Pe fiecare pagină există câte două fișe: una pentru litera mică de mână, cealaltă pentru litera mare de mână. De asemenea, există o…