Clasa a doua Comunicare în limba română clasa a doua

Punctul, semnul întrebării, linia de dialog. Dialogul

În urmă cu câteva săptămâni, într-o altă lecție, am recapitulat semnele de punctuație învățate în clasa întâi. În această unitate tematică reluăm aceste semne, urmând ca în lecțiile viitoare să vorbim și despre altele (semnul exclamării, virgula, două puncte). Dialogul a fost un alt subiect despre care am discutat în lecția noastră. Materialele descrise mai jos se află în documentul de la sfârșitul articolului.

Punctul și semnul întrebării. Fișă de lucru

Pentru cele trei semne de punctuație am avut ca invitați trei personaje: Seriosul (punctul), Curiosul (semnul întrebării) și Vorbăreața (linia de dialog). Mai întâi am lucrat cu punctul și semnul întrebării. Copiii au primit fișa cu contur punctat având ca sarcină de lucru completarea propozițiilor cu semnele de punctuație. După verificare, următoarea sarcină a fost intonarea propozițiilor conform semnelor de punctuație de la sfârșitul acestora. Un alt  exercițiu poate fi formularea de întrebări potrivite propozițiilor enunțiative , respectiv de răspunsuri pentru propozițiile interogative.

Ultima sarcină de lucru a constat în transcrierea, la alegere, a propozițiilor în casetele de pe fișă conform personajului plasat. Se poate cere copiilor să transcrie anumite propoziții, iar spațiul rămas să fie completat cu propoziții create de ei.

Dialogul și linia de dialog. Actualizare

Dialogul
Dialogul

Și linia de dialog este un semn de punctuație învățat în clasa întâi. Teoretic, copiii știu când se folosește linia de dialog. Practic, însă, în scris, mai apar greșeli, de aceea am preferat o fișă separată în care să ne concentrăm atenția în mod deosebit asupra acesteia. Evident că nu putem ignora celelalte semne de punctuație învățate și soluția găsită a fost dialogul între cele trei personaje. După ce am reactualizat  cunoștințele referitoare la dialog și la utilizarea liniei de dialog am trecut la rezolvarea sarcinilor de pe fișă. Copiii au citit replicile, au completat mesajul lacunar și au transcris dialogul respectând scrierea cu alineat, poziționarea semnului la începutul propoziției, dar și scrierea corectă a celorlalte două semne de punctuație. Imaginile folosite pe această fișă au fost preluate de pe site-ul www.espacoeducar.net

Dialogul și linia de dialog. Consolidare

Pentru această etapă am folosit un alt exercițiu ce a constat în crearea unui dialog între împărat și privighetoare (personajele textului-suport ”Privighetoarea” după Hans Christian Andersen). Dialogul este de fapt o suită de întrebări și răspunsuri. Întrebările formulate de împărat vor fi formulate ținând cont de cuvintele ”curioase” scrise pe degetele mâinii de pe fișă. Ordinea acestora este la alegerea copilului. Pentru cei care nu au studiat acest text dar doresc să folosească fișa am inserat și mânuța fără imaginea privighetorii.

De asemenea, lângă întrebările deja puse pot fi scrise altele,  la alegerea copiilor sau a cadrului didactic. Fișa poate fi folosită și numai pentru formulare de întrebări fără a construi un dialog. Întrebările se pot referi doar la privighetoare și pot face referire la informații despre înfățișarea acesteia, despre modul de viață, de hrănire sau alte aspecte.