Clasa a treia Științe ale naturii clasa a treia

Despre animale. Organizatori grafici

În clasa a III-a aflăm lucruri noi despre animale, caracteristicile generale ale principalelor grupe de animale (insecte, pești, amfibieni, reptile, păsări, mamifere) făcând subiectul mai multor lecții la Științe ale naturii. Sunt lecții dinamice în care copiii sunt nerăbdători și dornici să expună și să afle cât mai multe informații despre animale. Materialele pe care le folosim sunt și ele variate. Observăm, identificăm, recunoaștem, analizăm, descriem, evidențiem anumite caracteristici. Ne străduim să înțelegem, să asimilăm, să integrăm cât mai bine multitudinea de informații și pentru aceasta este nevoie să le structurăm cât mai eficient. În acest scop pot fi de mare ajutor organizatorii grafici pe care îi voi prezenta în cele ce urmează.

Despre animale. De ce organizatori grafici?

Organizatorul grafic este o metodă de învățare activă care constă în reprezentarea grafică a unui material într-o formă esențializată și structurată. Există mai multe tipuri de organizatori grafici. Ținând cont de competențele ce urmează a fi formate în aceste lecții am ales un organizator grafic prin intermediul căruia prezentarea structurată a informației presupune descrierea caracteristicilor grupelor de animale pe baza unor repere date, aceleași indiferent de grupa despre care vorbim.

Despre animale. Ce conțin organizatorii grafici?

În documentul de la finalul articolului veți găsi șase fișe cu organizatori grafici pentru fiecare grupă de animale. Fiecare fișă cuprinde următoarele elemente:
-în centru se află un cerc pe care este notată denumirea grupei de animale; spațiul liber poate fi completat cu informații generale (spre exemplu, putem spune dacă animalele sunt vertebrate sau nu);
-în dreptunghiuri notăm pe scurt informații care descriu principalele caracteristici ale unei grupe de animale referitoare la mediul de viață, alcătuirea corpului, hrănire, respirație, înmulțire, ultimul dreptunghi fiind destinat exemplelor;
-pe fiecare fișă apar imagini cu animale care aparțin unei anumite grupe.

Despre animale. Când și cum putem folosi acești organizatori grafici?

Despre animale
Despre animale

Modalitățile de utilizare a acestor organizatori grafici sunt multiple. Îi putem folosi în lecțiile de predare, de consolidare, de recapitulare și sistematizare, pe parcursul întregii lecții sau în etapa de fixare a cunoștințelor, pentru realizarea unor proiecte individuale sau de grup și poate chiar pentru evaluare.
Iată câteva exemple concrete:
a). completarea informațiilor pe parcursul prezentării acestora, organizatorul grafic reprezentând de fapt schema lecției;
b). după prezentarea informațiilor, în momentul asigurării conexiunii inverse, în etapa de fixare a cunoștințelor sau ca temă pentru acasă;


c). pentru verificarea cunoștințelor dobândite;
d). ”Știu/ Vreau să știu/ Am învățat” – pe fișă pot fi notate informațiile pe care copiii le dețin deja și completate în etapa ”am învățat”;
e). ”Mozaic” – se formează șase echipe, câte una pentru fiecare grupă de animale. Membrii echipei primesc un material informativ despre grupa de animale pe care o studiază. Informațiile vor fi sintetizate pe organizatorul grafic. În acest moment ei devin experți pe o anumită grupă de animale. Se reorganizează echipele astfel încât ele să fie formate din experți pe toate cele șase grupe. În noile echipe formate fiecare expert le va prezenta coechipierilor informațiile structurate pe organizatorul grafic.
f). Realizarea unor proiecte individuale sau de grup – organizatorul grafic va reprezenta structura proiectului.
Și lista poate continua.

Un alt avantaj al utilizării acestor organizatori grafici este dat de structura care este aceeași indiferent de grupa animale. Ea permite compararea animalelor aparținând unor grupe diferite având drept criterii punctele de reper pe baza cărora s-au realizat descrierile.