Clasa a doua Comunicare în limba română clasa a doua

Despărțirea cuvintelor în silabe la capăt de rând

Continuăm cea de a doua unitate tematică la comunicare în limba română cu o lecție despre despărțirea cuvintelor în silabe, cu accent pe despărțirea cuvintelor la capăt de rând. Câteva idei și materiale pentru această lecție vor fi prezentate mai jos.

Despărțirea cuvintelor în silabe. Joc didactic

Silaba și despărțirea cuvintelor în silabe nu reprezintă o noutate pentru copii. Prin urmare,  pentru învățarea regulilor de despărțire a cuvintelor în silabe la capăt de rând, vom porni de la un joc didactic. Sarcina acestuia este simplă: fiecare copil trebuie să despartă în silabe, oral și în scris, un cuvânt dat. Se pregătesc din timp jetoane cu cuvinte, câte unul pentru fiecare copil din clasă. Sunt cuvinte monosilabice, cuvinte formate din două, trei, patru sau chiar cinci silabe. Eu am ales cuvinte care se învârt în jurul noțiunii de bibliotecă pentru a face legătura cu textul suport ce urmează a fi studiat.

Jetoanele cu cuvinte, pregătite pentru imprimare, se află în arhiva de la finalul articolului. Menționez că printre aceste cuvinte se află și câteva care denumesc acțiuni, comportamente care sunt interzise într-o bibliotecă.

Așadar, fiecare copil va alege un jeton (sau acesta va fi înmânat de către învățătoare, diferențiat în funcție de abilitățile copilului). Individual, fiecare copil citește cuvântul, îl desparte în silabe și îl scrie pe spațiul de scris de aflat pe jeton (despărțit în silabe, evident).
După un timp considerat suficient pentru finalizarea sarcinii, fiecare copil va citi ceea ce a scris pe jeton. Ceilalți copii sunt atenți la ceea ce se citește și ridică mâna dacă rezolvarea este corectă.

O altă sarcină de lucru poate fi gruparea cuvintelor în funcție de numărul de silabe al acestora.

La bibliotecă

Jetoanele vor fi păstrate pentru a doua etapă a jocului didactic ce va avea loc în momentul în care începem să vorbim despre bibliotecă. Pentru a face o introducere în tematica textului vom porni de la imaginea unei cărți (blockposter), afișată la tablă. Copiilor li se cere să se gândească dacă cuvântul primit are sau nu legătură cu biblioteca. Astfel putem afla dacă elevii sunt familiarizați cu biblioteca, în ce măsură le este cunoscut conceptul, dacă știu câteva reguli ce trebuie respectate atunci când mergem la bibliotecă.

Cei care au găsit o legătură între bibliotecă și cuvântul primit vor veni la tablă și vor lipi jetonul pe carte. În același timp, fiecare va scrie acel cuvânt pe o fișă pe care se află, la dimensiune mai mică, imaginea cu cartea. Cu cuvintele care nu au fost lipite pe carte se poate realiza un alt exercițiu, spre exemplu, ordonarea alfabetică a acestora.

Despărțirea cuvintelor în silabe la capăt de rând. Reguli și exerciții

Despărțirea cuvintelor în silabe
Despărțirea cuvintelor în silabe

Consider că este prea mult să scriem în caiete toate cuvintele despărțite în silabe(34), de aceea am selectat din listă câteva cuvinte printre care și cele ce impun atenție la despărțirea în silabe la capăt de rând. Este vorba despre acele cuvinte la care prima sau ultima silabă este formată doar dintr-o vocală. Conform DOOM 2, nu se despart la capăt de rând ”secvențele inițiale și finale – fie că, fonetic , sunt sau nu sunt silabe constituite dintr-un singur sunet, redat prin o vocală” (p.LXXX). Tot legat de reguli de despărțire în silabe, inclusiv la capăt de rând, ne vom reaminti că nu se despart în silabe prenumele și numele de familie (nu Ion/Popescu), numele proprii de persoane sau cuvintele monosilabice.

Pe o fișă de lucru am inserat un tabel în care, în prima coloană, sunt scrise câteva cuvinte din cele enumerate mai sus. În celelalte coloane, se vor exersa toate posibilitățile de despărțire în silabe la capăt de rând ale aceluiași cuvânt. O sarcină suplimentară poate sublinierea/încercuirea/colorarea vocalelor și a consoanelor din fiecare cuvânt.
Pentru fixarea cunoștințelor vom completa spațiile punctate de pe imagine cu informațiile pe care le-am primit în această lecție. Și aceste fișe se află în arhiva de la final.

Despărțirea cuvintelor în silabe. Fișă de lucru

Pentru consolidare am pregătit o fișă de lucru cu 6 exerciții. Sarcinile de lucru constau în:

  • despărțirea cuvintelor în silabe;
  • identificarea vocalelor și a consoanelor;
  • ordonarea silabelor date pentru a forma cuvinte;
  • identificarea unor cuvinte pe baza unor scheme date;
  • alcătuire de propoziții care să respecte anumite cerințe;
  • exersarea despărțirii în silabe la capăt de rând.

Am ales câteva imagini cu animale pentru că acestea reprezintă personajele problemelor pe care le vom rezolva la matematică, la adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere peste ordin.