Clasa a doua Comunicare în limba română clasa a doua

Cum redactez un bilet?

A sosit momentul să abordăm scrierea funcțională la clasa a II-a și vom învăța ce este biletul și cum să redactăm un bilet. Programa școlară vorbește despre biletul de informare, biletul de mulțumire și cel de solicitare. Pas cu pas, vom exersa scrierea acestora, pornind de la exemple concrete.

Pe site mai există un set de materiale pentru această lecție, aici. Fișele de lucru au fost create pornind de la textul-suport „Pinocchio” și le voi folosi și cu actuala generație într-o viitoare lecție de consolidare.

Pasul 1. Biletul, o modalitate simplă de comunicare în scris

Primul pas constă în reactualizarea cunoștințelor dobândite în clasa I, căci biletul nu este chiar o noutate în clasa a II-a. Am pregătit, pentru fiecare copil, câte un bilet scris pe post-it cu litere de mână. Fiind 30 de elevi în clasă, am conceput câte 10 bilete pentru fiecare tip de mesaj avut în vedere.
Biletele au fost lipite pe mesele copiilor. În această fază, fiecare copil și-a citit în gând propriul bilet.

Pasul 2. Ce mesaje pot fi transmise prin intermediul biletelor?

Fiecare bilet a fost citit apoi cu voce tare, iar fiecare citire a fost însoțită de întrebări care să conducă la identificarea tipului de mesaj pe care îl conține biletul primit.

Tabla a fost împărțită în 3 coloane, câte una pentru fiecare tip de bilet. Astfel, după citirea biletului și identificarea mesajului, acesta a fost așezat în coloana corespunzătoare: bilet de informare, bilet de mulțumire sau bilet de solicitare.

Tot în această etapă, copiii au observat și alte aspecte legate de bilet. Spre exemplu, faptul că sunt scrise pe hârtie, cu litere de mână. Că sunt mesaje scurte, familiare. Că nu se trimit prin poștă.

bilet
Scrierea funcțională. Biletul

Pasul 3. Care sunt elementele componente ale unui bilet?

Mergem mai departe cu identificarea elementelor componente ale biletului. Pentru acest moment copiii au nevoie să observe propriul bilet, de aceea le-am desprins de la tablă și le-am înapoiat.

Ca model, am folosit un bilet scris tot de mână, pe o coală A4. Am încercat un scris mai mare ca să se vadă de la distanță. Și, pentru a arăta cât mai veridic, am apelat la copilul personal pentru a concepe un bilet adresat mie.

Astfel, rând pe rând, fiecare element a fost identificat și notat la tablă. După modelul dat, copiii au lipit în caiete biletul primit și au scris și ei elementele componente.

Tot acum am concluzionat ce este un bilet și ca, lucrurile să fie mai ușor de reținut, am lipit în caiete un o fișă mică ce conține toate informațiile necesare. Este vorba despre o oarecare definiție a biletului, însoțită de elementele enumerate în exemplul lucrat de copii.

Pasul 4. Un scurt moment de fixare

Ca să mă asigur că cei mici au înțeles care este ordinea elementelor biletului, am pregătit un scurt exercițiu. Fiecare dintre ei a primit un bilet în care elementele au fost amestecate. Sarcina a constat în decuparea benzilor și recompunerea biletului prin ordonarea corectă a elementelor sale.

Pasul 5. Cum redactez un bilet?

Iată că a sosit și momentul exersării redactării unui bilet. De fapt, e vorba de două momente. Mai întâi, copiii au completat câte un biet cu mesaj lacunar.
Redactarea fără sprijin a venit în momentul în care le-am cerut să compună un bilet ca răspuns la cel primit de la mine. Așadar, am primit 30 de bilete pe care le-am revizuit împreună până am reușit să ajungem la forma optimă, atât în ceea ce privește conținutul, exprimarea, dar și ortografia, punctuația, caligrafia și așezarea elementelor în spațiul dat.

Pasul 6. Cum redactez un bilet? Exersăm, exersăm…

La finalul articolului este un document care cuprinde materialele descrise mai sus. Ultimul dintre ele constă în trei „template-uri” pentru redactarea de către copii a celor trei tipuri de bilet. Poate fi o temă pentru acasă sau un exercițiu în clasă.